Södertälje vill bli ett nav för att sänka Sveriges koldioxidutsläpp

Södertälje siktar in sig på att bli ett nav i arbetet med att minska Sveriges koldioxidutsläpp.

I Tidningen Energi kan du läsa om ett samarbete mellan Söderenergi och Södertälje Hamn som med stöd av Energimyndigheten undersöker förutsättningarna att bygga en anläggning för att transportera koldioxid. Detta är ett led i Södertälje kommuns arbete till att bidra till hållbar utveckling.