Webbkarta

På kommunens webbkarta kan du se Södertälje på många olika sätt: tätortskartan, tomtkartan samt flygfoto över Södertälje kommun. Klicka på texten "Visa hela kartan" i kartbilden om du vill komma till fullstor karta.

På kommunens webbkarta kan du se Södertälje på många olika sätt:

  • tätortskartan – när du vill ha överblick över ett större område.
  • tomtkartan – när du vill ha mer detaljerad information över ett mindre område, som exempelvis en enskild fastighet.
  • flygfoto – som visar hur Södertälje kommun ser ut rakt ovanifrån. Flygfotot i webbkartan är taget våren 2018 och har en upplösning där varje pixel motsvarar 8*8 cm på marken.
  • genom att använda olika filter i menyn kan du välja vilken information du vill se om kommunens verksamhet. Till exempel kan du välja att se var kommunens lekplatser finns, eller kommunens betalzoner för parkering. Du kan också söka efter adresser och fastigheter i kartan.

När du använder informationsfiltren kan du klicka på en symbol, linje eller yta i ett skikt som du tänt. Då visas en ruta med information om objektet samt en eller flera länkar till sidor med mer information.

Mer information om hur du kan använda webbkartan finns i dokumentet instuktioner för webbkartan.

Du kan själv skriva ut kartor från webbkartan. Vill du ha en bra utskrift kan du beställa en utskriven karta från Geografisk Information, sbk.geoinfo@sodertalje.se.