Webbkarta

På kommunens webbkarta kan du få information om Södertälje genom de olika bakgrundskartorna och kartskikten.

Webbkartan kan nås på karta.sodertalje.se

I webbkartan kan du se Södertälje på många olika sätt genom att använda de olika bakgrundskartorna:

  • Topografisk karta - när du vill ha överblick över ett större område.
  • Topografisk karta nedtonad - som ovan men i gråskala.
  • Tomtkartan – när du vill ha mer detaljerad information över ett mindre område, som exempelvis en enskild fastighet.
  • Flygfoto (ortofoto) 

Genom att klicka på olika kartskikt i menyn kan du välja vilken information du vill se om kommunens verksamhet. Till exempel kan du välja att se var kommunens lekplatser finns eller kommunens betalzoner för parkering.
Du kan också söka efter adresser och fastigheter i sökrutan i kartan.

När du använder olika kartsikt kan du klicka på en symbol, linje eller yta i ett skikt som du tänt i webbkartan. Då visas en ruta med information om objektet samt en eller flera länkar till sidor med mer information.