Kommunal hyresgaranti

Kommunal hyresgaranti är en service vi i Södertälje erbjuder dig som av olika skäl inte kunnat teckna ett förstahandskontrakt på en bostad. Det kan bero på att du inte har en fast anställning eller att du har betalningsanmärkningar.

Skulle du ha svårigheter med att teckna ett förstahandskontrakt med de olika hyresvärdarna i Södertälje kan du vända dig till oss för att ansöka om kommunal hyresgaranti. Det är ett borgensåtagande mellan dig och Södertälje kommun. Vi erbjuder hyresvärden en säkerhet om att finnas med som borgenär för att teckna ett förstahandskontrakt med dig.

Kommunal hyresgaranti gäller endast förstahandskontrakt med besittningsrätt. Du kan alltså inte få en hyresgaranti utfärdad för exempelvis ett andrahandskontrakt eller ett inneboendekontrakt.

Vem har rätt till kommunal hyresgaranti?

För att ha rätt till kommunal hyresgaranti behöver du bland annat ha egna inkomster och tillräckligt god ekonomi för att klara boendekostnaderna. Det innebär att hyresgarantin inte är aktuell för dig som får försörjningsstöd. Olika ersättningar från exempelvis Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten räknas som egna inkomster.

Om du söker lägenheter hos det kommunala bostadsbolaget, Telge Bostäder, tittar vi på hur många köpoäng du har. Detta beror på att beslut om kommunal hyresgaranti bara gäller i sex månader och du behöver då kunna få ett erbjudande om lägenhet under tiden som beslutet är giltigt. För att få en hyresgaranti behöver du därför ha minst 4000 köpoäng hos Telge Bostäder.

Om du har betalningsanmärkningar är det viktigt att du inte fått dem under de senaste 12 månaderna. Du behöver också ha inlett eventuella avbetalningsplaner med fordringsägare eller Kronofogden samt skött avbetalningarna de senaste 12 månaderna.

Om du i dag redan har ett förstahandskontrakt eller äger en fastighet, till exempel en bostadsrätt eller villa, kan du inte få en hyresgaranti.

Hur söker man?

Du använder dig av e-tjänsten på https://service.sodertalje.se/ansokan-kommunal-hyresgaranti för att fylla i en ansökan digitalt. Där laddar du även upp de handlingar som behövs för att utreda rätten till kommunal hyresgaranti. Om du inte har ett mobilt bank-id tar du kontakt med Kontaktcenter på 08-5230 1000 som kan vägleda dig vidare i din ansökan.

OBS! Tänk på att alla handlingar som behövs för utredningen måste skickas in senast fem dagar efter att du ansökt. En ofullständig ansökan leder till att din ansökan avslås och du kan göra en ny ansökan när du samlat in samtliga handlingar.

Vad händer när man fått ett bifallsbeslut?

Du behöver själv vara aktiv på den ordinarie bostadsmarknaden. Det innebär att du måste ha tillräckligt med köpoäng hos hyresvärden för att kunna bli erbjuden en lägenhet. Hyresvärden gör därefter en prövning på om du kan godkännas som hyresgäst.  Skulle det vara så att du inte godkänns för ett förstahandskontrakt, kan den kommunala hyresgarantin hjälpa dig att bli godkänd.

Det är upp till hyresvärden att godkänna dig som hyresgäst, med eller utan kommunal hyresgaranti. Det är därför bra om du redan i förhand frågar hyresvärden om de tar emot och godkänner detta borgensåtagande.

Jag har tecknat ett hyreskontrakt med hjälp av kommunal hyresgaranti, vad händer nu?

För att borgensåtagandet ska börja gälla behöver ett regressavtal skrivas mellan dig och Södertälje kommun. Att upprätta ett regressavtal med Södertälje kommun innebär att om du inte kan betala in hyran till hyresvärden, går vi in och reglerar denna skuld. Du är sedan skyldig att betala in skulden till kommunen i stället för till hyresvärden. Hyresskulden övergår med andra ord till Södertälje kommun.

En kommunal hyresgaranti innebär alltså inte att du inte behöver betala hyran. Genom hyresgarantin kommer Södertälje kommun att reglera de hyresskulder som uppstår om du någon månad inte skulle ha möjlighet att betala in hyran till hyresvärden. Du är därefter skyldig att reglera denna skuld till kommunen. I annat fall riskerar du att få ett ärende om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Du har i regel 30 dagar, från förfallodag på originalfaktura, på dig att betala hyran till Södertälje kommun. Det är möjligt att avbetala eller få uppskov med betalningen, men då måste du höra av dig i god tid. Du kan ringa Kontaktcenter på 08-523 010 00 och berätta om ditt ärende.

Hur länge gäller beslutet om kommunal hyresgaranti?

Själva beslutet om kommunal hyresgaranti gäller i sex månader. Under denna period har du möjlighet att söka lägenheter och eventuellt teckna förstahandskontrakt med hjälp av hyresgarantin. Om beslutet löper ut och du inte har fått något erbjudande om lägenhet, har du möjlighet att förlänga beslutet en gång. Du får då ett nytt beslut i form av en förlängning och detta gäller också i sex månader. För att förlänga ett beslut tar du kontakt med Kontaktcenter på 08-523 010 00.

Om du under förlängningen på sex månader inte har lyckats teckna ett förstahandskontrakt och fortfarande behöver en kommunal hyresgaranti, måste du göra en ny ansökan via e-tjänsten.

Hur länge pågår borgensåtagandet?

Borgensåtagandet startar från den dag som du får tillträde till din lägenhet, det vill säga från kontraktsdatumet. Södertälje kommun finns med som borgenär under de två första åren (24 månader) som du bor i din lägenhet. Efter två år upphör borgensåtagandet. Om du efter detta inte klarar av att betala hyran någon månad får du en hyresskuld direkt till hyresvärden. Hyreskontraktet som du tecknat gäller tills vidare och du behåller besittningsrätten. Det innebär att det inte sker några förändringar i din boendesituation efter att borgensåtagandet upphör.

Borgensåtagandet kan däremot upphöra innan de två åren passerat. Regressavtalet som upprättas mellan dig och kommunen innebär att vi går in och betalar eventuella hyresskulder till hyresvärden och din skuld flyttas till kommunen. Vi betalar dock maximalt sex månaders hyror, därefter upphör borgensåtagandet även om det inte gått två år.