Feriepraktik

Södertälje kommun erbjuder feriepraktikplatser för kommunens skolungdomar. Feriepraktik är ett handlett "sommarjobb" 2020.

Ansökningsperiod 17 feb – 16 mars

Syftet är att ge en inblick främst i något av kommunens olika verksamheter och hur det kan vara att jobba där.

Vem kan söka?
Du som är elev, är folkbokförd i Södertälje kommun och är född 2003 eller 2004.
Även du som är född 2001 eller 2002 och har särskilda behov kan söka feriepraktik. Du måste dock göra en skriftlig ansökan, vänd dig till din skolkurator eller SYV så får du hjälp.

I första hand prioriteras ungdomar som inte haft feriepraktik tidigare, de resterande platserna lottas ut bland de övriga sökandena.

Var kan jag få jobb?
Feriepraktikplatserna finns främst inom kommunens verksamheter och föreningar i Södertälje.

Vad får jag i lön?
70 kr/timme inklusive semesterersättning

Kan jag ordna en plats på egen hand?
Ja, du kan själv ordna en plats men du måste först ansöka om feriepraktik. Maila sedan till oss på feriepraktiken@sodertalje.se så hjälper vi dig vidare.

Hur mycket får jag arbeta?
Tre veckor, och högst 90 timmar sammanlagt.

Vilka perioder gäller?
Period 1: v. 25, 26, 27 (15 juni – 3 juli)
Period 2: v. 28, 29, 30 (6 juli – 24 juli)
Period 3: v. 31, 32, 33 (27 juli – 14 aug)

Var söker jag?
https://feriebas.se/sodertalje

När får jag besked?
Du får besked under april månad. Alla får inte beskedet samtidigt då breven skickas i omgångar. Du kommer att få ett sms när ditt brev är på väg. 

Hur påverkas feriepraktiken 2020 av Covid-19?
Eftersom vi vet hur värdefullt det är för ungdomar att få en inblick i arbetslivet fortsätter vi i Södertälje kommun att planera för feriepraktik till sommaren 2020. Vår målsättning är att kunna erbjuda så många ungdomar som möjligt en praktikplats inom den kommunala verksamheten, föreningslivet eller det privata näringslivet.

Men nu har vi ett unikt läge i landet, med coronaviruset och allas ansvar att stoppa smittspridning. Även feriepraktiken kommer att påverkas. Därför kan vi inte garantera en erbjuden praktikplats ifall förutsättningar och riktlinjerna ändras. Vi kan alltså ställa in praktiken eller avbryta påbörjad praktik.

Om jag har frågor om feriepraktiken vart vänder jag mig?
I första hand ber vi dig mejla dina frågor till feriepraktiken@sodertalje.se

Från 2 mars finns möjlighet att nå handläggare under telefontid på 0852301705 måndagar kl. 13-15 samt tisdagar-torsdagar kl. 10-11. 

Information till arbetsgivare