Feriepraktik

Södertälje kommun erbjuder feriepraktikplatser för kommunens skolungdomar. Du som är elev, folkbokförd i Södertälje kommun och är född 2002 eller 2003  kan söka feriepraktik. Även du som är född 2001 och har särskilda behov kan söka feriepraktik. Vänd dig till din skolkurator eller SYV så får du hjälp.

Södertälje kommun anordnar varje år feriepraktik för unga som inte kan hitta sommarjobb. Två viktiga kriterier skiljer feriepraktik från vanliga sommarjobb

1. Det måste finnas en handledare för varje praktikant.

2. Praktikanterna får inte ersätta vanlig arbetskraft.

Ansökningsperioden för 2019 är 18 feb – 17 mars 

Länk till ansökningsformuläret hittar du nedan under blocket Allmän information om feriepraktik / Var söker jag? eller följ denna länk.

Vilka perioder gäller?

Period 1: 13 juni – 3 juli

Period 2: 4 juli – 24 juli

Period 3: 25 juli – 14 aug

Telefontider

Måndag kl. 13 – 15

Tisdag, onsdag, torsdag kl. 9 – 11

Frågor och svar

Nedan finner ni svar på de mest förekommande frågor samt information till arbetsgivare och handledare.

Du som är elev, är folkbokförd i Södertälje kommun och är född 2002 eller 2003. Även du som är född 2001 och har särskilda behov kan söka feriepraktik. Vänd dig till din skolkurator eller SYV så får du hjälp.

Feriepraktikplatserna finns inom kommunens verksamheter eller privata företag och föreningar i Södertälje. Flest platser finns inom området fastighetsunderhåll och minst inom förskola/fritids och djur. Inom områden som äldreomsorg, handel och hotell är utbudet förhållandevis bra.

 

Avsikten med feriepraktik är att erbjuda alla som ansökt inom ansökningsperioden, en feriepraktikplats. I första hand försöker vi hitta en plats som motsvarar dina önskemål om arbetsområde, period och geografiskt område. Du måste dock vara villig att acceptera andra alternativ om det råder brist på platser inom de områden som du har önskat.

Tips! När antalet platser är begränsat inom ett arbetsområde, anges detta i arbetsbeskrivningen så att du kan välja säkrare alternativ. Vad gäller period är chanserna störst under period 3, och minst under period 1 då trycket är stort och platserna tar snabbt slut.

Hör av dig till oss på feriepraktiken@sodertalje.se så hjälper vi dig.

3 veckor och högst 90 timmar.

Period 1: 14 juni – 4 juli

Period 2: 5 juli – 25 juli

Period 3: 26 juli – 14 aug

69 kr i timmen inklusive semesterersättning.

Du ska ansöka om feriepraktik via

http://feriebas.se/sodertalje

 • Var särskilt noga med att fylla i dina kontaktuppgifter korrekt. Feriepraktiksamordningen kommunicerar med dig via brev, e-post och sms.
 • Glöm inte att skriva efternamnet som står på dörren i fältet c/o-adress, om det inte är samma som ditt eget.
 • När du har skickat din ansökan får du en bekräftelse tillsammans med ett lösenord till ”Mina sidor” till din epostadress.

Första ansökningsdagen är den 18 februari 2018.

Sista ansökningsdagen är den 17 mars 2018.

Du får besked under april månad. Alla får inte beskedet samtidigt då breven skickas i omgångar. Du får ett sms när ditt brev har skickats.

Du får ett brev hemskickat med

 • ett praktikerbjudande
 • en överenskommelse
 • en närvaroblankett med skatteblankett för jämkning på baksidan

När du har erbjudits en praktikplats får du två svarsalternativ: JA eller NEJ.

Om du kryssar för JA och skickar in svarstalongen inom den utsatta tiden får du den praktikplatsen som står på ditt erbjudandebrev.

Om du kryssar för NEJ kommer du inte att få fler erbjudanden.

 • Läs igenom erbjudandebrevet och överenskommelsen
 • Kryssa i JA eller NEJ på svarstalongen
 • Skriv under svarstalongen, även målsman ska skriva på om du är under 18 år
 • Klipp ut och skicka eller lämna in talongen till Södertälje kommun/Feriepraktik, Nygatan 22, 151 89 Södertälje. Den övre delen, som innehåller information om ditt jobb, ska du behålla.
 • Du kan också ta ett foto av den ifyllda talongen och bifoga den i ett mail till feriepratiken@sodertalje.se

OBS! du måste svara inom 14 dagar, från utskriftsdatumet, annars kan du förlora platsen.

När vi har registrerat att du tackat ja får du ett bekräftelsemail på att du fått den erbjudna platsen.

När du fått mejlet ska du kontakta din handledare. Ring i god tid innan du börjar din praktik och presentera dig. Fråga handledaren om ni ska träffas innan du börjar och i så fall när och var.

Om ni inte ska träffas innan kan du fråga:

 • vilken tid och vart du ska komma första arbetsdagen
 • vilket schema du får
 • om det är något särskilt du behöver tänka på, till exempel oömma kläder och skor etc.
 • om du ska ta med dig lunch

Om du kallas till ett info-möte på erbjudande- eller bekräftelsebrevet behöver du inte ringa.

Bekräftelsebrevet, som du får via mail, innehåller samma information. Men om du ändå vill ha en ny lapp då hör du av dig till oss på feriepraktiken@sodertalje.se. Glöm inte att ange ditt för- och efternamn i mailet.

Om du inte svarar inom 14 dagar förlorar du praktikplatsen. Vi tolkar ett uteblivet svar som att du inte vill ha platsen och erbjuder den till andra sökande.

Det gör arbetsgivaren/handledaren.

Ja, du kan schemaläggas måndag till söndag mellan kl.07:00 och 22.00 alla dagar. Tänk på att du inte får arbeta mer än fem dagar i sträck, sedan måste du vara ledig två dagar.

OB-tiden (obekväm arbetstid) börjar gälla kl. 19.00 på vardagar. Därefter är varje timme värd två. Om du till exempel arbetar från kl. 19.00 till 22.00 räknas det som en 6-timmars arbetsdag.

Du ska bara arbeta 3 timmar på lördagar och söndagar samt röda dagar, men det räknas som en 6- timmars arbetsdag. Du får alltså lön för 6 timmar även om du arbetar 3 timmar.

Du måste enligt lagen ha minst 30 minuters lunch under en 6-timmars arbetsdag. Rasten ingår inte i dina arbetstimmar. Ju längre lunch du har desto senare slutar du, till exempel om du arbetar mellan kl. 10.00 och 16.00 och har 30 minuters lunch ska du sluta kl. 16.30. När du bara arbetar 3 timmar måste du inte ta rast.

Periodbyte kan inte beviljas annat än i undantagsfall t.ex. av medicinska skäl eller om din period krockar med en annan aktivitet som du måste delta i.

Hör av dig till oss. Om det finns en ledig plats någon annan period på samma arbetsställe så kan det gå att ordna. Däremot kan du inte byta till en annan arbetsplats på grund av resa.

Då får du komma in med ett läkarintyg så försöker vi hitta en annan lösning.

Prata med din handledare och fråga om det är möjligt att jobba in timmarna på något sätt.

Vi skickar ut en närvaroblankett till dig tillsammans med praktikerbjudandet. På baksidan av närvaroblanketten finns en skattebefrielseblankett för jämkning.

Det gör din handledare. Närvaroblanketten ska du ge till din handledare första arbetsdagen. När din period är slut ska du få tillbaka den ifylld.

Det gör du. Adressen är Södertälje kommun, Feriepraktik, Nygatan 22, 151 89 Södertälje.

Tänk på att när du har skickat in blanketten görs inga ändringar. Det är därför viktigt att du själv kontrollerar följande:
• alla timmar stämmer
• handledaren och du själv har skrivit under
• du har fyllt i skattebefrielseblanketten om du tjänar mindre än 19 670 kr under 2019

Du ska alltid ringa till din handledare om du blir sjuk eller får förhinder. Om du är borta utan att meddela handledaren kan din feriepraktik avslutas.

Om du missar en dag kan du som regel ta igen den, så prata med din handledare. Om du är sjuk längre tid ska du vända dig till oss.

Du får diskutera möjligheten med din handledare och fråga om du kan byta ut en dag.

Det beror på när du arbetar och när vi får in din närvaroblankett och skatteblankett. Normalt betalas lönen ut den 25:e varje månad. Under feriepraktiksäsongen görs även extra utbetalningar mellan de ordinarie utbetalningarna.

Närvaroblanketten är ditt löneunderlag. Den ska både du och din handledare skriva på. Var noga när du fyller i blanketten eftersom man inte kan justera den i efterhand.

Södertälje kommun betalar din lön. Du får lön för max 90 timmar.

Kommun använder sig av Nordea bank vid utbetalning av din lön. Om du har ett konto på Nordea sätts lönen automatiskt in på ditt konto.

Om du har konto på en annan bank behöver du anmäla kontot till Nordeas kontoregister på www.nordea.se/anmalkonto. Ange Södertälje kommun som arbetsgivare, arbetsgivarnr är 010181. Gör detta i god tid så att allt är klart när du börjar din praktikperiod.

Om du saknar ett bankkonto skickar Nordea ut ett utbetalningskort till den adress du har angivit i din ansökan. Tänk på att meddela oss om din adress ändras efter att du registrerat din ansökan. Maila den nya adressen till feriepraktiken@sodertalje.se.

Du får bara lön för 90 timmar.

Om du kommer att tjäna mindre än 19 670 kr under 2019 behöver du inte betala någon skatt under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året. Du hittar en skattebefrielseblankett för jämkning på baksidan av närvaroblanketten.

Om du kommer att tjäna mer än 19 670 kr 2019 måste du lämna in en A-skattesedel till lönekontoret i god tid före löneutbetalningen. Om du inte har lämnat in A-skattesedeln dras det en straffskatt vilket innebär 10 % mer. Pengarna betalas tillbaka året efter.

Då hör du av dig till oss.

Du mejlar oss och ber om att få ett arbetsintyg. Det är ett bevis för att du har arbetat hos arbetsgivaren under en viss tid. Din handledare kan ge ett intyg på dina arbetsuppgifter.

Om du undrar över något kan du maila feriepraktiken@sodertalje.se