Kultur i vardagen

Kultur 365 är en bred och mångfasetterad verksamhet med många järn i elden. I verksamhetens uppdrag ingår det att skapa nya perspektiv och synsätt på aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer samt att hitta nya generationsbyggande aktiviteter och möten. Därför består verksamheten av olika komponenter som ska tillgängliggöra och öka den kulturella aktiviteten för äldre i vardagen, som du kan läsa om nedan!

Ständiga projekt

Aktivitetsutvecklare

aktivitetsutecklarewebb.jpeg

På varje enhet ute i äldreomsorgen finns utsedda aktivitetsutvecklare som fungerar som referensgrupp för Kultur 365. I aktivitetsutvecklarens roll ingår det att utveckla aktivitetsformer och aktiviteter på sin enhet samt att informera, inspirera och vägleda övrig personal på enheten.

Med hjälp av aktivitetsutvecklare har vi en större inblick i vad brukare önskar för utbud som tillsammans med aktivitetsutvecklare ger sina synpunkter och informerar om sina upplevelser. Kommunikationen mellan aktivitetsutvecklare och Kultur 365 spelar en nyckelroll för att nå en mer varierande vardag för äldre i omsorgen. 

Kultur 365 håller regelbundet möten med aktivitetsutvecklarna för att informera om verksamheten men även för att skapa tillfälle för att insiprerara varandra på alla de olika vård och omsorgsboendena.

Triggarlådor

triggarlåda.png

"Triggarlådor" är lådor med olika teman som innehåller föremål som skapar tankar, aktivitet och minnen. För att väcka gamla minnen kan man behöva använda sig av alla olika sorters sinnen så därför innehåller lådorna föremål att dofta, lyssna, känna och titta på. 

Det finns ett tjugotal lådor som är utplacerade på alla vård och omsorgsboenden som sedan cirkulerar med jämna mellanrum. Lådorna kan stå framme på avdelningarna, plockas fram och titta på i grupp eller hållas en aktivitet kring tillsammans med brukare och personal.

Några exempel på Triggarlådor:

Scanialådan: I denna låda finns samlade objekt från Scania som till exempel böcker, skyltar, olika reserv- och motordelar, stickers, miniatyrbilar av plåt, vykort med mera.

Fiskelådan: En fiskeryggsäck som innehåller kastspö, drag, kräftbur, pimpelspö, fisketidningar och fiskespel.

Arabiska lådan: En låda som innheåller olika valutor, musik, bilder, och dofter från olika delar av mellanöstern. 

Folkparkslådan: Låda med föremål, bilder, musik och inredning från folkparken för en oförglömlig folkparkskväll. Innehåller bland annat bilder från Folkets Park i Södertälje, tombola, skyltar, litet chokladhjul, bollar och burkar, cd-skivor med folkparksmusik, björkar att hänga upp, pilkastningstavla, bok om folkparkens historia och mer. 

VR i äldreomsorgen

vrialdreomsorgen2.jpeg

Teknik och olika digitala plattformar används i hög grad när vi tillsammans med de äldre fördjupar sig i deras intressen och väcker minnen. Bland det senaste i teknikvärlden som vi använder oss av är VR-glasögon.

Kultur 365 har sedan slutet av 2016 använt sig av en rad olika tekniska lösningar inte bara för att kunna visa VR upplevelser och 360° film. Vi skapar även eget material skräddarsytt för de äldre i Södertälje. Kultur 365 har producerat ett flertal filmer i olika miljöer och upplevelser i Södertälje. Till exempel kan man få sig en tur till Birka med båten Ejdern, se dem olika miljöerna på Torekällberget eller gå på stadsvandring i Södertälje. 

Med de VR glasögon Kultur 365 har så möjliggörs uppleveser som har mer gemensamt med spel än med film. En del av dessa upplevelser är beroende av interaktion från spelarens sida och ökar därmed rörelseaktiviteten. Våra äldre kan få uppleva vyer från jorden runt, vara en del av första månlandningen eller helt enkelt uppleva en fisketur som på den gamla goda tiden, utan att ens lämna äldreboendets egen samlingssal.

Kultur 365 har delat ut och hållit ett flertal kurser i hur glasögonen ska användas så att alla äldreomsorgsenheter har kunskap och minst ett par VR glasögon.

2018 gjorde KTH, i samverkan med Kultur 365, en forskningsstudie på välbefinnade bland äldre med hjälp av VR-teknologi. 19 brukare intervjuades efter att ha använt VR-glasögon och en stor del av deltagarna upplevde positiva känslor, att de uppskattade upplevelsen och att det väckte minnen. 

Klicka här för att komma till hela studien.

Workshops, föreläsningar och studiebesök

PlaymÄkers åker land och rike runt och håller föredrag och workshops om vår verksamhet. Önskar du att PlaymÄkers kommer till dig och din verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss på: 

k365@sodertalje.se