Båtklubbar

Här presenteras de båtklubbar som arrenderar kommunens mark. Det är båtklubbarna som administrerar och hanterar de båtplatser som finns runt om i Södertälje. Mer information om varje klubb finns på klubbarnas egna webbplatser.

Pershagens Båtklubb
pershagensbatklubb.se 

Östertälje båtklubb
 www.öbk.se

Skepparklubben i Södertälje
 www.skepparklubben.se

Södertälje Båtklubb
 www.sodertaljebk.net

Södertälje Båtssällskap
 www.sodertaljebs.se

Viksbergs båtklubb
www.viksberg.org

Underås Båtklubb
 www.ubk.se

Eneby Båtklubb
www.enebybk.se

Lina båtklubb
Båtunionen.se