Tillgänglig natur

I Riksdagens mål om "tillgänglig natur för alla" står det att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet. I Södertälje kommuns naturreservat och friluftsområden arbetar vi med det målet där det är möjligt och gör skillnad.

Tillgänglighetsanpassningar

När vi bygger nytt:

Gamla "mindre bra" lösningar finns kvar, men när vi bygger nytt tänker vi på att det ska vara ett så litet hinder som möjligt.

Detta gör vi överallt:

 • Höjden på skyltställen sänks så att alla ska kunna läsa. 
 • Vi bygger handledare på alla våra trappor, broar och stängselövergångar så att man kan hålla i sig.
 • Alla skyltar designas så att de ska vara lätta att läsa med hög kontrast, stor textstorlek och anpassade för färgblinda.

 

Rullstolsanpassat

I naturområden där marken är plan och hård så att det går att ta sig fram med rullstol bygger vi anordningar som är anpassade.

Där naturen är sådan att det går att komma fram med ex. rullstol bygger vi:

 • Stängselgenomgång - bred & utan trappsteg, helst med skenor.
 • Fikabord - anpassat för rullstol.
 • Stigar - breda och med hårt underlag.
 • Ramp - istället för trappor.
 • Toalett - anpassat för rullstol.
 • Parkering - för rörelsehindrade så nära entrén som möjligt.

 

Där naturen är svår att ta sig fram i

På andra platser gör den ojämna eller mjuka marken att det är svårt att ta sig fram för många personer, även utan rörelsehinder. Där försöker vi bygga så att det blir lätt att ta sig fram för många som möjligt. 

Där naturen är svårframkomlig bygger vi:

 • Trappor - där det är brant och bergigt
 • Självstängande grind - genom stängsel (istället för trappor).
 • Bänk/fikabord - som man kan vila på.
 • Smal gångbro - att gå på där det är blött på marken.
 • Rep - att hålla sig i där det är brant eller halt att gå.

Tillgänglighet i Brandalsunds naturreservat

I Brandalsunds naturreservat finns badvänlig sandstrand, vacker natur, grillplatser och toalett. Marken i hagen är till stor del plan och lättillgänglig. Hårda plana körvägar gör det lätt att ta sig till de tre sandstränderna i hagen. Läs mer >


Tillgänglighet i Lina naturreservat

Färister in i hagen och grusväg till fågeltornet. Läs mer >


Tillgänglighet i Moraån dalgångs naturreservat

Vid enekullarna kan du se naturen från gång- och cykelvägen! Den 4 km långa Hagmarksstigen på åkerkanten leder dig förbi hagmarker och en grillplats med fikabord. Läs mer >


Tullgarns fågeltorn och slottsmiljö

I Tullgarns slottsmiljöer kan du skåda fågel från ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn. Läs mer >


Tillgänglighet i Yttereneby naturreservat

Yttereneby är tillgängligt för dig med cykel och barnvagn. Läs mer >


Tillgänglighet Logsjörundan

Runt Logsjön går en stig som vi arbetar aktivt med för att den iallafall bitvis ska vara tillgänglig för alla. Läs mer >


Tillgänglighet vid Gillberga friluftsgård

Gillberga friluftsgård vid Nya Malmsjön är specialanpassad för funktionshindrade. Lokalerna går att hyra för verksamheter riktade mot personer med funktionshinder. Läs mer >


Tillgänglighet vid Täljehus

Vid Täljehus finner du en mäktig borgruin och grillplats med tillgänglighetsanpassat fikabord. Läs mer >


Tillgänglighetsanpassat Fågeltorn i Pilkrog

I Pilkrogsviken utanför Järna finns ett rullstolsanpassat fågeltornet och fikabord. Läs mer >