Tillgänglighet i Lina naturreservat

Färister in i hagen och grusväg till fågeltornet.

Mora torp

Från parkeringen leder en stig förbi en bilbom till en bred grusväg upp för en backe till entrén. Du kan ta dig genom en färist för att komma in i hagmarken, eller en bred grind, men då måste du öppna elstängslet (och stänga efter dig såklart). Innanför gärdesgården vid Mora torp finns det ett torrdass och en soptunna. Det är ca 100m till eldplatsen genom hagmarken på ojämt och mjukt underlag. Det finns en färist in till den större grillplatsen med vindskydd. På sommaren (maj-oktober) så går det ibland kor i hagen och då är det också el i stängslet.

Lersjön

Från parkeringen vid Kiholms koloniområde måste du passera en vägbom för att komma in på grusvägen. Vägen leder dig förbi hagen till sjön och fågeltornet. På två platser kan du komma in i hagen genom färister, underlaget i hagen är ojämt och mjukt. Längst bort på södra sidan av sjön står fågeltornet som har branta trappor. Under fågeltornet står ett fikabord.

Det går också att nå fågeltornet från huvudparkeringen om du följer den breda men branta stigen. Den har bitvis ojämnt underlag.

Naturskolan

Du kan åka in vid infarten mot Naturskolan och parkera utanför bommen. En grusväg leder dig till Naturskolan, ca 500m. Du kan följa grusvägen förbi Naturskolan och sedan ta av in i skogen till höger. Där finner du ett stort vindskydd och en grillplats. Underlaget är ojämnt och mjukt men stigen är bred.

 

Länk till mer info