Tillgänglighet Logsjörundan

Runt Logsjön går en stig som vi arbetar aktivt med för att den iallafall bitvis ska vara tillgänglig för alla.

Välkommen till den natursköna stigen kring Logsjön i nordöstra delen av Järna. Längs Logsjörundan finns spänger, grusade partier och bänkar som underlättar promenaden. Från besöksparkeringen vid förskolan fröet kan du påbörja promenaden. Stigen från parkeringen in i skogen är ej grusad ännu.

Arbete pågår med att tillgängliggöra fler delar av logsjörundan genom att grusa och bygga spänger.

Länk till mer info