Tillgänglighet i Brandalsunds naturreservat

I Brandalsunds naturreservat finns badvänlig sandstrand, vacker natur, grillplatser och toalett. Marken i hagen är till stor del plan och lättillgänglig. Hårda plana körvägar gör det lätt att ta sig till de tre sandstränderna i hagen.

Parkering och anläggningar

På den större av två parkeringar finns det P-platser för rörelsehindrade. En bred tillgänglig stängselgenomgång tar dig in i hagen. Det plana fasta underlaget på de 3 gamla körvägarna gör det lätt att ta sig fram med barnvagn och rullstol. Det finns tre grillplatser varav de två vid den södra och östra stranden har vedförråd. I anslutning till den södra och östra stranden finns också fikabord med överhäng så att de går att använda för den som sitter i rullstol. Om du tar den vänstra körvägen mot norra stranden när du kommer in i hagen så passerar du ett nybyggt dasshus med ramp och två toaletter. En av toaletterna är tillgänglighetsanpassad.

Kor

På våren och sensommaren går här en grupp med kor. De hjälper oss att hålla området öppet och bibehålla den höga biologiska mångfalden som finns här. När korna släpps ut och tas in igen kan du läsa om på vår instagram eller facebook-sida. 

 

Länk till mer info