Tillgänglighet i Moraån dalgångs naturreservat

Vid enekullarna kan du se naturen från gång- och cykelvägen! Den 4 km långa Hagmarksstigen på åkerkanten leder dig förbi hagmarker och en grillplats med fikabord.

Vid Enekullarna i Moraåns dalgång kan du se spår av forngravar. Du kan njuta av den vackra torrbacksfloran från gång- och cykelvägen. Som namnet antyder är det backigt och på sommaren går det ibland kor här, då är det el i stängslet. Det finns stängselgenomgångar utan trappor.

Vill du gå en längre runda kan du följa hagmarksstigen (4km) med de blå markeringarna som går genom odlingslandskapet och hagmarkerna, längs stigen finns flera bänkar som du kan vila på. Underlaget är lite ojämnt och mjukt men stigen är bred och plan. Här finns också en eldplats där vi fyller på ved.

Parkering finns på huvudparkeringen längs florastigen eller vid Eneskolan.

Länk till mer info