Sjöflicksländor har fastnat i Sileshår

I nordöstra delen av Järna ligger Logsjön, ett mycket uppskattat, tätortsnära naturområde där många olika natur- och upplevelsevärden ryms på liten yta. Välkommen hit för att promenera och motionera på välanvända stigar, plocka bär och svamp och åka pulka på vintern.

Logsjöns vattenspegel har sänkts på grund av utdikning och både sjön och den omgivande mossen håller på att växa igen. Mossen, bevuxen med typiska växter som tranbär, hjortron och sileshår, är värdefull eftersom naturtypen är relativt ovanlig i Södertälje. Runt Logsjön finns också härliga tall- och granskogar, hällmarker med fin utsikt samt mindre raviner och bäckar som leder till den öppna vattenspegeln i sjön. Här finns ett rikt djurliv med groddjur, insekter och fåglar.

Logsjörundan - öppen för fler

Även den som har svårt att röra sig ska framöver kunna ta sig fram längs Logsjörundan, stigen som går kring Logsjön. Därför går arbetet vidare med att förbättra underlaget och att placera ut bänkar, så att fler ska kunna njuta av det omtyckta områdets natur.