Logsjön

Sjöflicksländor har fastnat i Sileshår

I nordöstra delen av Järna ligger Logsjön, ett mycket uppskattat, tätortsnära naturområde där många olika natur- och upplevelsevärden ryms på liten yta. Välkommen hit för att promenera och motionera på välanvända stigar, plocka bär och svamp och åka pulka på vintern.

Beskrivning expand_less expand_more

Logsjöns vattenspegel har sänkts på grund av utdikning och både sjön och den omgivande mossen håller på att växa igen. Mossen, bevuxen med typiska växter som tranbär, hjortron och sileshår, är värdefull eftersom naturtypen är relativt ovanlig i Södertälje. Runt Logsjön finns också härliga tall- och granskogar, hällmarker med fin utsikt samt mindre raviner och bäckar som leder till den öppna vattenspegeln i sjön. Här finns ett rikt djurliv med groddjur, insekter och fåglar.

Hitta hit expand_less expand_more

I dagsläget kan du besöka Logsjön till exempel genom att gå från Järna station i ca 500 meter. Gå upp vid norra uppgången, följ Norra Järnvägsgatan till höger, sväng sedan in på Mossvägen till höger och korsa Rönnvägen vid övergångsstället. Härifrån följer du stigarna in i skogen. I framtiden ska det anläggas en besöksparkering och en tydlig entré här. Du kan nå Logsjörundan även genom att följa motionsspåren och Sörmlandsleden från Ljungbackens IP/Järna ishall.

Tillgänglighet expand_less expand_more

Arbetet med att utveckla Logsjön som friluftsområde pågår för fullt. Längs Logsjörundan, stigen som går kring Logsjön, hittar du idag flera rastbänkar. Spänger och grusade sträckor hjälper dig att passera blöta och leriga partier av stigen.

Även den som har svårt att röra sig ska framöver kunna ta sig fram längs Logsjörundan. Därför fortsätter arbetet med att förbättra underlaget och att placera ut bänkar, så att fler ska kunna njuta av det omtyckta områdets natur.