Simsjön

Gräsand som flyger över naturen i Simsjön.

Simsjön är en återskapad fågelsjö. Här kan du uppleva härliga stunder i fågeltornet och spana ut över vattenspegeln, strandängarna och öarna och njuta av fågellivet.

Beskrivning expand_less expand_more

Simsjön sänktes år 1925 för att vinna mark till jordbruket. Sänkningen orsakade en kraftig igenväxning av den begränsade vattenspegel som fanns kvar. För att återskapa den värdefulla fågelmiljön genomförde Södertälje kommun mellan åren 2000 och 2003 en stor restaurering av sjön. Träd som vuxit upp i kanten togs bort och strandängen återskapades genom fräsning och bete. Idag är vattennivån i Simsjön ungefär samma som innan sänkningen och regleras genom en dammlucka i utloppet. Naturcentrum sköter och övervakar sjön löpande.

Naturen

Från tornet får du en fin vy över sjön och dess omgivningar. Med hjälp av en kikare kan du uppleva fågellivet på nära håll. Änder är vanliga precis som gäss. Men du kan även se havsörn segla över sjön eller fiskgjuse ryttla i jakt på föda. Lärkfalk är ingen sällsynthet och öarna i sjön är ofta omtyckta häckningsplatser för skrattmås.

Ängsholmen är en fårbetad hage som ligger mitt i Simsjön. Du kan nå Ängsholmen från Simsjöns södra sida. Ta en picknick här bland krokiga gamla tallar, äldre lövträd och spår av bäver.

Hitta hit expand_less expand_more

Till Simsjön hittar du lättast via väg 57 mellan Järna och Mölnbo. Sväng in mot Hölö och kör ca 1 km så kommer du till en mindre besöksparkering strax söder om Simsjön. 

Tillgänglighet expand_less expand_more

Vid Simsjöns västra sida finns ett fågeltorn. Hit leder dig en rödmarkerad stig som utgår från besöksparkeringen. Den är ca 300 meter lång. Största delen av stigen är en hårdgjord grusväg. För att nå ända fram till fågeltornet behöver du ta dig över en trappliknande stängselövergång. Sista biten  består av en liten trampad stig i en fårhage. 

Fågeltornet är ett torn i trä med en trappa. Trappan är smal och brant med handräcke på bada sidorna. Uppe i tornet finns sittmöjligheter. Nedanför tornet finns delvis berg i dagen och stora stenar att sitta på.