Simsjön är en återskapad fågelsjö. Här kan du uppleva härliga stunder i fågeltornet och spana ut över vattenspegeln, strandängarna och öarna och njuta av fågellivet.

Simsjön sänktes år 1925 för att vinna mark till jordbruket. Sänkningen orsakade en kraftig igenväxning av den begränsade vattenspegel som fanns kvar. För att återskapa den värdefulla fågelmiljön genomförde Södertälje kommun mellan åren 2000 och 2003 en stor restaurering av sjön. Träd som vuxit upp i kanten togs bort och strandängen återskapades genom fräsning och bete. Idag är vattennivån i Simsjön ungefär samma som innan sänkningen och regleras genom en dammlucka i utloppet. Naturcentrum sköter och övervakar sjön löpande.

Naturen

Från tornet får du en fin vy över sjön och dess omgivningar. Med hjälp av en kikare kan du uppleva fågellivet på nära håll. Änder är vanliga precis som gäss. Men du kan även se havsörn segla över sjön eller fiskgjuse ryttla i jakt på föda. Lärkfalk är ingen sällsynthet och öarna i sjön är ofta omtyckta häckningsplatser för skrattmås.

Ängsholmen är en fårbetad hage som ligger mitt i Simsjön. Du kan nå Ängsholmen från Simsjöns södra sida. Ta en picknick här bland krokiga gamla tallar, äldre lövträd och spår av bäver.

Tillgänglighet

Vid Simsjöns västra sida finns ett fågeltorn. Hit leder dig en rödmarkerad stig som utgår från besöksparkeringen. Den är ca 300 meter lång.

En blåmarkerad stig som också utgår från parkeringen leder dig öster om Simsjön till Ängsholmen. Den är ca 1 km lång

Till Simsjön hittar du lättast via väg 57 mellan Järna och Mölnbo. Sväng in mot Hölö och kör ca 1 km så kommer du till en mindre besöksparkering strax söder om Simsjön.