Pilkrogsviken

Kossor i en hage runtom ett fågeltorn i Pilkrogsviken

Pilkrogsviken är ett naturvårdsprojekt för både naturens och människors skull. Här kan du uppleva betade strandängar och ett livligt fågelliv eller ta en fika med utsikt över Moraån och viken. Pilkrogsviken är ett tillgängligt utflyktsmål för alla.

Beskrivning expand_less expand_more

Strax öster om Järna tätort ligger Pilkrogsviken. Strandängarna har i hundratals år varit betade och skapat bra förutsättningar för biologisk mångfald. På 1990-talet upphörde betet av strandängarna som då började växa igen.

När det öppna landskapet försvann gjorde också många fågel-, insekts- och växtarter som trivdes här. Därför genomförde Naturcentrum på Södertälje kommun en omfattande restaurering av Pilkrogsviken för att återskapa strandängarna.

Projektets mål var en kombination av att skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald samt att tillgängliggöra fina naturupplevelser till en mångfald av besökare. Tack vare ett lyckat samarbete med mark- och djurägare och med hjälp av LoNa-bidrag från länsstyrelsen blev det möjligt och sedan 2012 betar kor återigen strandängarna i Pilkrogsviken.

Naturen expand_less expand_more

Här kan du njuta av en fantastisk utsikt över Pilkrogsviken och det öppna kulturlandskapet runt omkring. Kom dit en tidig morgon och spana igenom morgondimman eller när allt gräs glittrar med frost eller dagg!

Det brukar vara många olika fågelarter i viken. Ta med dig kikare, kamera och termos och njut av lugnet. Vadarfåglar, ärlor, starar och ängspiplärkor hittar lättare mat när vegetationen är kortvuxen. Kornas bajs medför även att det blir fler insekter och därmed mer mat till fåglarna. Stora flockar med gäss, svanar och andra sjöfåglar rastar här. Havsörn och fiskgjuse syns ofta till.

Hävden håller borta vassen vilket gör att strandängens typiska växter som strandkrypa, salttåg, gulkämpar, havssälting och kärrsälting trivs återigen.

Hitta hit expand_less expand_more

Pilkrogsviken ligger strax öster om Järna tätort längs väg 525 mot Nyköping. Här finns en grusad parkering med plats för ca 6 bilar.

Närmaste busshållplatsen heter Pilkrog och därifrån är det bara ca 100 meter fram till parkeringen.

Tillgänglighet expand_less expand_more

För dig som vill besöka Pilkrogsviken finns

  • en plan, hårdgjord parkering
  • en bred, plan och hårdgjord stig med bänkar längs vägen, ca 400 m lång
  • ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn med ramp, plattform och plexiglasruta
  • flera rastbord
  • informationstavlor om Moraån, fågellivet i viken och naturmiljöerna på strandängarna
  • fågelobservationsbok i tornet där du kan anteckna de arterna du ser under ditt besök.

Rapportera gärna dina fågelobservationer till Artportalen.