Nyheter omsorg och socialt stöd

Ansök om riksfärdtjänst för julresor

2021-10-22

Vill du resa utanför Södertälje kommun i jul men har stora svårigheter att använda allmänna färdmedel? Då kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Julen är en stor reshelg och tåg och flyg blir snabbt fullbokade. För dig som behöver ansöka om riksfärdtjänst är det därför tryggast att ansöka i så god tid som möjligt, dock senast onsdag 17 november.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om riksfärdtjänst och skicka den till Södertälje kommun, myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, 151 89 Södertälje.

Du behöver inte ha beslut om vanlig färdtjänst för att ansöka om riksfärdtjänst. Läs mer om riksfärdtjänst här.