Nyheter omsorg och socialt stöd

Kommunens kommande äldreboende ska heta Måsnaren

Måsnarens vård- och omsorgsboendet

2021-09-15

Vi frågade om namnförslag på kommunens facebooksida och tre kandidater fick flest röster. Dessa gick vidare till final och äldreomsorgsnämndens presidium fattade beslut: Måsnaren.

Boendet kommer att ligga i Hovsjö och invigningsdatum är ännu inte beslutat.

Namnförslaget gavs av Helena Pätsi. Stort tack till dig och alla andra som har inkommit med förslag!

Måsnarens vård- och omsorgsboende

Måsnaren blir namnet på det nya boendet

Är du nyfiken på hur Måsnarens vård- och omsorgsboende växer fram? Här får du en glimt.

”Boendet kommer att ledas av två enhetschefer och innehålla korttidsverksamhet, förutom boendeplatser. Ledstjärnan för boendet är hållbarhet över tid för brukare och medarbetare”, berättar Mats Karlsson, resultatområdeschef för Vård- och omsorgsboende i Södertälje kommun.