Lär känna varandra för bättre samarbete

Hur kan vi på ett enkelt sätt lära känna varandra bättre och få en förståelse för hur varandras arbetsvardag ser ut? Genom att praktisera hos varandra! Louise Gottlind, verksamhetsstrateg inom digitalisering på omsorgskontoret i Södertälje kommun och relativt ny i sin roll har bjudit in sig som praktikant ute i verksamheterna med målet att lära sig nytt och bygga goda relationer.

Larmgruppen installerar, avinstallerar och underhåller trygghetslarmen i hela Södertälja kommun. Trygghetslarm innebär att den som bor i eget boende får hjälp om något händer, till exempel faller och inte kan ta sig upp. Sammanlagt finns det cirka 1 400 larm som är kopplade till både interna och externa hemtjänstutförare.

Louise tog kontakt med Lars-Åke Wandell och Jonathan Härkeman, larminstallatörer på Larmgruppen och frågade om hon fick göra praktik hos dem. Självklart svarade de. Hur var det då? Vi frågade Louise:

Berätta - hur var det?

- Jag fick hänga med Lars-Åke och Jonatan på Larmgruppen under en förmiddag för att lära mig vad de gör på jobbet! Jag fick vara med och installera ett larm i Ronna och se hur det fungerar från själva datorsystemet ut till kunden.

- Jag fick också möjlighet att prata ordentligt med både Lars-Åke och Jonathan som båda delade med sig av sina tankar och funderingar.

Hur är det att praktisera?

- Det är så roligt, lärorikt och spännande. Jag själv är ganska praktiskt lagd och förstår verksamheten så mycket bättre om jag får se lokaler eller system eller arbetssätt med egna ögon.

Vad är det bästa med att praktisera?

- Två saker är nog bäst; dels att få möjlighet att lära känna mina kollegor bättre och dels att få träffa brukarna!

Vad är syftet med att du gör praktik ute i verksamheterna?

- Jag tänker att ju mer vi lär känna varandra desto lättare är det att jobba ihop och samarbeta. Så jag vill lära känna mina kollegor och jag vill förstå den verklighet som alla medarbetare har bättre!