Praktik en byggsten för tillitsfulla relationer

Såklart tar vi emot en praktikant för en dag, svarar Carolina Gustavsson, resultatenhetschef på Mariekällgården vård- och omsorgsboende i Södertälje, när Louise Gottlind, verksamhetsstrateg inom digitalisering på omsorgskontoret i Södertälje kommun, frågade. I veckan var det dags - och vilket utbyte det blev!

- När vi lär känna varandra och får inblick i varandras arbetsvardag händer något med relationen. Inte bara kommer vi nära varandra och blir ett vi, utan vi bygger också broar oss emellan, säger Louise. Broar som är ovärderliga för att vi ska klara den förändringsresa vi genomgår. Jag gillar att praktisera i verksamheterna, det gör mig bättre.

Mariekällgården vård- och omsorgsboende ligger i närheten av Södertälje kommun och består av 97 lägenheter. Boendet har avdelningar med såväl demenensinriktning som psykiatrisk inriktning. De har även två finsk-språkiga avdelningar. 

Varför var det självklart att ta emot en praktikant? Vi frågade Carolina: 

Vilka är fördelarna med praktik?

- Möjligheten till inblick i varandras verksamhetsområden, det är nog det viktigaste. Det skapar samsyn och förståelse för våra uppdrag och roller men även för de olika områden den kommunala verksamheten består av. Vi får också inspiration av varandra som leder till förbättring och kreativitet.

Vad krävs för att locka fram det bästa hos praktikanten? 

- Öppenhet, nyfikenhet och kommunikation.

Vad har du/verksamheten lärt er av att ha en praktikant hos er?

- Vi har fått fördjupad förståelse för digITeamets funktion och vilken typ av stöd de kan ge oss. Till exempel att vi kan komma med idéer och lösningsförslag som vi tror kan utveckla och driva oss framåt, och digITeamet som har kunskap inom digital teknik kan undersöka om det är möjligt. Om det inte är möjligt så kan de även hjälpa till med att testa tankar och bolla idéer, vända och vrida på vår idé och lösning och utmana med nya synvinklar för att tillsammans se om vår idé kan bli verklighet. Det väcker tankar hos oss alla.

- En medarbetare berättade att han började fundera på varför vi skriver vissa saker på papper och inte digitalt. Nu ska han mejla till Louise och höra med henne om det går att lösa. Även jag blev inspirerad och kommer absolut ta kontakt med hennes team.

Dina tre bästa tips för en lyckad praktikperiod:

  1. Planera praktikperioden.
  2. Var öppen och nyfiken.
  3. Avsluta praktiken med en gemensam summering.