Sök bidrag för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre

Tillhör du en ideell förening eller stiftelse och vill motverka ofrivillig ensamhet hos äldre som är över 62 år? Då är det möjligt att ansöka om bidrag för era aktiviteter. Deadline för ansökan är den 31 mars 2022.

Socialstyrelsen erbjuder er som förening eller stiftelse möjligheten att ansöka om statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Ni har möjlighet att ansöka om bidrag för

  • anordnande av aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans bland äldre.
  • skapande av mötesplatser för äldre och kontaktytor mellan äldre och yngre personer.
  • åtgärder som möjliggör att fler äldre kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt.

Läs mer om statsbidraget på Socialstyrelsens webbplats.