Tyck till om socialtjänsten!

Med start idag kan du som möter socialsekreterare inom barn och ungdom lämna dina synpunkter på vad som fungerar bra och mindre bra inom socialtjänsten i Södertälje kommun.

Mellan den 2 oktober och 27 oktober genomför vi en brukarsundersökning inom socialtjänsten barn och ungdom. Du som kommer i kontakt med oss under den här perioden kommer att tillfrågas om du vill delta i undersökningen. Ditt deltagande är frivilligt och dina svar kommer att behandlas anonymt. Frågorna handlar om hur du upplever kontakten med socialtjänsten.

Vi genomför enkäten för att kunna göra vår verksamhet bättre, och då behöver vi veta vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Dina synpunkter är viktigt för oss!

Fotnot

Brukarundersökningen är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och genomförs i ett 80-tal kommuner i Sverige. Det är fjärde året den genomförs och barn och ungdom har deltagit varje år.