Så stärker du ditt barns språkkunskaper

För att ha rätt till modersmålsundervisning behöver språket talas dagligen i hemmet och barnet behöver ha grundläggande kunskaper i språket. Med grundläggande kunskaper menas att barnet kan följa med i undervisningen, förstå enkla instruktioner muntligt och delta i konversationer om vardagliga ämnen. Kraven på barnets språkfärdighet ökar med ålder eftersom undervisningskraven blir mer avancerade ju äldre barnet blir.

Har du fått avslag på din ansökan om modersmålsundervisning kan du stärka ditt barns språk och söka igen till nästa ansökningsperiod som är 1 november och är öppen till den 17 november 2024.

 

 • Använd modersmålet dagligen i hemmet. Det är oftast det enklaste sättet att ge barnet grundläggande kunskaper i språket.
 • Läs högt för ditt barn: Läs böcker på modersmålet för ditt barn varje dag. Detta kan bidra till att utveckla ordförråd och förståelse för språket.

 • Sång och musik: Sjung sånger och lyssna på musik på modersmålet tillsammans. Detta kan hjälpa till att förbättra barnets uttal och intonation.

 • Berättande: Berätta historier eller skapa berättelser tillsammans med ditt barn. Detta kan uppmuntra deras kreativitet och förståelse för hur man strukturerar berättelser.

 • Spel och lekar: Spela ord-spel, pussel och andra språkrelaterade spel på modersmålet. Detta gör språkinlärningen till en rolig och kommunikativ upplevelse.

 • Ordlekar: Öva på att identifiera och beskriva olika föremål i hemmet på modersmålet. Du kan till exempel be ditt barn att peka på olika objekt och namnge dem.

 • Dagliga rutiner: Använd vardagliga situationer, som matlagning eller andra sysslor, för att prata med ditt barn på modersmålet. Detta ger dem möjlighet att lära sig nya ord och uttryck i relevanta sammanhang.

 • Besök biblioteket: Ta regelbundna besök till biblioteket och låna böcker på modersmålet. Det ger inte bara tillgång till nya böcker utan kan också skapa läslust hos barnet.

 • Konversationer: Tillbringa tid med att prata och lyssna på ditt barn. Ställ öppna frågor och uppmuntra dem att dela sina tankar och känslor på modersmålet.

 • Kulturella aktiviteter: Introducera ditt barn till kulturella aktiviteter och traditioner på modersmålet. Det kan inkludera att titta på filmer, delta i festivaler eller laga traditionell mat tillsammans.

 • Aktiviteter på internet. Om det finns spel, videoklipp eller andra intressanta hemsidor på ert modersmål på internet så är det en bra källa till språket.

 

Vi ser fram emot er ansökan till nästa ansökningsperiod!

Med vänlig hälsning,

Modersmålsenheten

E-post: modersmal@skolasodertalje.se