Efter feriepraktiken

Frågor och svar för ungdomar

När får jag min lön?
Du som har arbetat och avslutat din feriepraktikperiod får lön utbetald:
Period 1, 25 juli.
Period 2, 25 augusti.
Period 3, 23 september.

Vem betalar min lön?
Södertälje kommun betalar din lön. Du får lön för max 90 timmar om du har arbetat full arbetstid.

Hur betalas min lön ut?
Kommunen använder sig av Nordeabank vid utbetalning av din lön. Om du har ett konto på Nordea sätts lönen automatiskt in på ditt konto.

Om du har konto på en annan bank behöver du anmäla kontot hos Nordeas kontoregister på www.nordea.se/anmalkonto Ange Södertälje kommun som arbetsgivare, arbetsgivarnummer är 010181.

Gör detta i god tid så att allt är klart när du börjar din praktikperiod.

Om du saknar ett bankkonto skickar Nordea ut ett utbetalningskort (check) till den adress du har angivit i din ansökan. Tänk på att meddela oss om din adress ändras efter att du registrerat din ansökan. Mejla den nya adressen till feriepraktiken@sodertalje.se. Du kan även själv gå in på ”mina sidor” och ändra dina uppgifter. Länk: https://feriebas.se/sodertalje/minasidor/

Vad händer om jag arbetar 91 timmar istället för 90 timmar?
Du får bara lön för 90 timmar.

Måste jag betala skatt?
Om du kommer att tjäna mindre än 20 135 kr under 2022 behöver du inte betala någon skatt under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året. Du hittar en ruta för skattebefrielse/jämkning på närvaroblanketten.

Om du kommer att tjäna mer än 20 135 kr 2022 måste du lämna in en A-skattsedel till kommunens lönesupport i god tid före löneutbetalningen.

Hur kan jag få ett arbetsintyg?
Det kan du få digitalt från din handledare. Be handledaren om ett arbetsintyg.

Vart vänder jag mig om jag har några frågor under praktiken?
Om du undrar över något ska du aldrig tveka att vända dig till din handledare eller till oss på feriepraktiken. Både din handledare och vi på feriepraktiken finns för att hjälpa dig.
Du kan nå oss på: feriepraktiken@sodertalje.se

Frågor och svar för arbetsgivare

Varje sommar finansierar Södertälje kommun praktikplatser för stadens ungdomar. Målgruppen är främst unga som på egen hand inte kan hitta något sommarjobb. I år gäller praktiken elever som är födda 2004, 2005 eller 2006 samt elever med särskilda behov födda 2002 eller 2003.

Två viktiga kriterier för feriepraktiken skiljer den från vanliga sommarjobb:
1. Det måste finnas en handledare till hands för varje praktikant.
2. Praktikanterna får inte ersätta ordinarie arbetskraft.

Hur mycket får praktikanterna arbeta?
Tre veckor och högst 90 timmar.

Vilka veckor gäller det?
Period 1: v. 24, 25, 26 (13 juni – 1 juli)

Period 2: v. 27, 28, 29 (4 juli – 22 juli)

Period 3: v. 30, 31, 32 (25 juli – 12 aug)

Jag vill ta emot feriepraktikanter. (ska detta vara först?)
Ditt företag ska vara verksamt i Södertälje.

Ett företagskonto registrerar du i portalen MatchaNu: https://feriebas.se/sodertalje/adminframe.php

Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt lägga in era uppgifter som mejl, telefon, adress, handledare, arbetstider, arbetsuppgifter med mera. Det är viktigt att du fyller i korrekta uppgifter. Du kommer via din uppgivna mejladress in på ”mina sidor”. Om du inte kommer in, mejla oss på feriepraktiken så hjälper vi dig.

I portalen kan du kan gå in och ändra dina uppgifter, till exempel ändrade arbetstider eller dylikt.

Här finns även frågor och svar som du vid behov kan ta hjälp av.
Det går även bra att mejla till oss på feriepraktiken på feriepraktiken@sodertalje.se.

Bifoga lathundar.

Hur fungerar portalen?
I portalen så får du på ett enkelt sätt en överblick på:

  • dina anmälda platser och placering
  • placerade ungdomar
  • rapportera närvaro – frånvaro
  • lämna omdöme
  • ändra dina uppgifter

Vad behöver jag tänka på inför praktikstart?
För många ungdomar är feriepraktiken den första kontakten med arbetslivet. Här är några tips för ett lyckat samarbete mellan dig som handledare och feriepraktikanten:

  • Planera för praktikantens ankomst så den känner sig välkommen. Tydlig introduktion och att det finns meningsfulla arbetsuppgifter bäddar för en god start.
  • Informera om vilka regler som gäller för till exempel användande av mobiltelefon, klädsel, bemötande etc.
  • Se till att praktikanten inte sitter sysslolös långa stunder. Ge löpande instruktioner och ta inte förgivet att praktikanten ser vad som behöver göras. Saker som är självklara för dig med erfarenhet kan vara helt främmande för praktikanten.
  • Utse en ersättare om du blir sjuk eller går på semester. Meddela oss på feriepraktiken om en handledare byts ut med uppdaterade kontaktuppgifter på vederbörande till feriepraktiken@sodertalje.se.

Vilka tider får praktikanterna arbeta?
Feriepraktikanten ska i portalen kunna se arbetstiderna.

Du får schemalägga praktikanten måndag till söndag mellan kl. 07.00 och 22.00. Den ska dock inte arbeta mer än fem dagar i sträck, därefter ska praktikanten vara ledig i två dagar.

OB-tiden (obekväm arbetstid) börjar gälla kl. 19.00 på vardagar. Därefter är varje timme värd två. Om en praktikant till exempel arbetar från kl. 19.00 till 22.00 räknas det som en 6-timmars arbetsdag.

När en praktikant endast arbetar 3 timmar måste den inte ta rast men om arbetstiden är mer än 4,5 timmar måste praktikanten enligt lagen ta minst en halvtimmes rast/lunch. Rasten ingår inte i arbetstiden.

Hur många timmar får praktikanten arbeta på helger?
Praktikanten ska bara arbeta 3 timmar på lördagar och söndagar samt röda dagar, men det räknas som en 6-timmars arbetsdag. Praktikanterna får lön för 6 timmar även om de arbetar 3 timmar.

Får praktikanten arbeta in timmar?
Ja, period 1 är en kalenderdag kortare p.g.a. Midsommarafton.
För att praktikanten inte ska förlora praktiktimmar rekommenderar vi att den ges möjlighet att jobba in de 6 timmarna som saknas. Det är upp till dig att bestämma hur timmarna ska arbetas in, dock får arbetstiden inte överstiga 8 timmar på en vardag och 3 timmar lördag/söndag.

Om feriepraktikanten inte kommer till arbetsplatsen?
Om feriepraktikanten inte kommer första arbetsdagen, kontakta ungdomen omgående. Det är viktigt att vi på feriepraktiken får den informationen mejlat till oss feriepraktiken@sodetalje.se. Om en ungdom inte kommer till sin feriepraktikplats kanske vi kan placera en ny ungdom som inte har fått någon placering än.

Får jag kalla in praktikanterna till ett informationsmöte innan de börjar arbeta?
Ja, men mötet ska räknas som arbetstid och ingå i de totala 90 timmarna.

Vem betalar praktikantens lön?
Det gör Södertälje kommun. Praktikanten får lön för max 90 timmar om de har arbetat hela perioden.

Hur rapporterar jag närvaro?
Det gör du enkelt digitalt på ”mina sidor”.

Får praktikanterna byta period eller arbetsdagar?
Det går inte att byta period. Byte av dagar kan däremot du och praktikanten komma överens om sinsemellan under praktikperioden, men då är det viktigt att ni redovisar det. Du som handledare har rätt att säga nej till byte av dagar.

Är praktikanten försäkrad?
Ja, praktikanten omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring.
Arbetsplatsen ansvarar för arbetsmiljön. Arbetsplatsen tillhandahåller arbetskläder vid behov.

Kan jag själv bestämma vem som ska praktisera hos mig?
Ja, på blanketten Platsanmälan kan du framföra önskemål om vem som ska praktisera hos dig. Detta görs från 14 februari till senast 14 mars.
Om du äger företaget du får du inte vara släkt med praktikanten. Praktikanten måste även ansöka om feriepraktikplats via www.sodertalje.se/feriepraktik före den 14 mars 2022. Det går inte att inkomma med en sen ansökan om feriejobb.

När får jag veta vem som kommer att praktisera på min arbetsplats?
Så snart matchningsarbetet är klart, från början av april månad till maj månad, skickar vi ut en preliminär lista på de ungdomar som vi har valt ut till dig. Kom dock ihåg att namnen kan komma att ändras beroende på om någon tackar nej och platsen erbjuds till en annan sökande.

När alla ungdomarna har tackat ja till en plats hos dig skickar vi en slutgiltig lista.

Kommer praktikanterna att höra av sig till mig?
Vi uppmanar praktikanten att ta kontakt med dig i god tid innan perioden börjar. Vi vet också att det inte alltid sker. I så fall får du gärna kontakta praktikanten så att den får information om var och när ni skall träffas första arbetsdagen och om det är något särskilt den behöver tänka på, till exempel oömma kläder. Dock är det arbetsstället som ska stå för speciella arbetskläder för t ex arbete i restaurang, skogsröjning, djur etc.

Vad gör jag om en praktikant missköter sig?
Hör av dig till oss på:
Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se
Tfn: 08 5230 017 05 Tlf-tider måndag – torsdag 09.00 – 11.00

Vart vänder jag mig om jag har frågor om praktiken?
Vi hjälper dig:
Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se
Tfn: 08 5230 017 05 Tlf-tider måndag – torsdag 09.00 – 11.00