För dig som ska feriepraktisera - frågor och svar

Här har vi samlat ihop frågor och svar som handlar om feriepraktiken 2024.

Före feriepraktiken expand_less expand_more

Vem kan söka?

Du som söker feriepraktik måste vara folkbokförd i Södertälje kommun. Du är född 2006 eller 2007.

Du som är född 2004 eller 2005 och har särskilda behov kan också söka feriepraktik. Särskilda behov kan exempelvis vara psykisk eller fysisk funktionsvariation som gör att eleven har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden på egen hand. Om du har särskilda behov och vill söka vänd dig till skolkurator eller studie- och yrkesvägledare (SYV) på din skola för hjälp.

Vilka veckor är feriepraktiken?

Period 1: v. 25, 26, 27 (17 juni – 5 juli)
Period 2: v. 28, 29, 30 (8 juli – 26 juli)
Period 3: v. 31, 32, 33 (29 juli – 16 aug)

Hur mycket får man arbeta?

Tre veckor totalt. Högst 90 timmar.

Vad är det för lön?

Lönen är 79 kr i timmen inklusive semesterersättning. Du kommer att ha din anställning i Södertälje kommun oavsett vilken arbetsplats du jobbar på. 

Här kan du söka feriepraktik

OBS! Ansökningsportalen har stängt för i år.

När du söker

Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter rätt när du söker i ansökningsportalen så du inte går miste om en plats.

Efter att du har skickat in din ansökan behöver du hålla koll på din mejlinkorg och kontrollera att du har fått en bekräftelse av din ansökan. Om du inte har fått en bekräftelsen till din mejl kan det bero på flera anledningar. Du kan ha skrivit fel e-postadress. Om du inte har fått en bekräftelse betyder det att din ansökan inte har gått igenom.

Har du problem kontakta oss som arbetar med feriepraktiken innan ansökninsperioden är slut. Mejla till oss på feriepraktiken@skolasodertalje.se 

Mina sidor i FerieBas

När du är klar med din ansökan kommer du få en mejlbekräftelse med ett lösenord till den mejl som du har uppgett i din ansökan. Du använder sedan ditt personnummer och lösenord för att logga in på din personliga sida i systemet Feriebas som kallas mina sidor (länk). Det är viktigt att du får en bekräftelse på din ansökan, det är ett kvitto på att din ansökan har gått igenom. Om du inte får en bekräftelse via mejl till den mejladress som du har uppgett betyder det att ansökan inte har gått igenom.

Mina sidor ser du en sammanfattning av din ansökan. Där kan du ändra dina kontaktuppgifter. Övriga val i ansökan, till exempel arbetsområde och period, kan du bara ändra fram till sista ansökningsdagen.

Om du har blivit erbjuden/tackat ja till feriepraktik via kommunen, men får ett sommarjobb som du har ordnat själv, ska du meddela det till oss på feriepraktiken så fort som möjligt. Då kan vi ta bort din feriepraktikplats som du har tackat ja till. Den platsen kommer erbjudas en annan ungdom som ännu inte har fått något erbjudande om feriepraktikplats. Erbjudandet/platsen du tackat ja till tas bort. 

Mejla oss om du hittar ett eget sommarjobb till feriepraktiken@skolasodertalje.se

Prioritering om fler sökande ungdomar än antal feriepraktikplatser

Om antalet sökande ungdomar är fler än antalet feriepraktikplatser kommer de sökande att prioriteras i följande ordning:

 1. Ungdomar med särskilda behov födda mellan 2004–2007.
 2. Sökande födda 2006 som inte genomfört feriepraktik under 2023.
 3. Sökande födda 2006 som genomfört feriepraktik 2022.

Har du tidigare haft feriepraktik vid två tillfällen kommer du inte att bli erbjuden en tredje praktikperiod.
Undantag görs om ovanståendehar uppfyllts och det kvarstår lediga platser.

Du bör även söka andra sommarjobb. 

Var kan man få jobba?

Feriepraktikplatserna finns inom kommunens verksamheter, Telgekoncernen, privata företag och föreningar i Södertälje. Flest platser finns inom områdena fastighet/vaktmästeri, förening och fritid, handel, hotell och restaurang. Minst platser finns inom pedagogiskt arbete, naturbruk, kultur och media och ferieentreprenörer.

Kan jag erbjudas plats inom områden som jag inte önskat i min ansökan?

Ambitionen är att erbjuda så många som möjligt, som har ansökt inom ansökningsperioden en feriepraktikplats. I största möjliga mån försöker vi hitta en plats som motsvarar dina önskemål beträffande arbetsområde och period. Du måste dock vara villig att acceptera även andra alternativ om det är brist på platser inom de områden som du har önskat.

Vad gäller period är det störst chans att få en plats under period 3, och minst under period 1 då trycket är stort och platserna snabbt tar slut.

Hur gör jag om jag vill ordna en plats på egen hand?

Du kan inte ansöka om egen feriepraktikplats. Alla praktikplatser fördelas endast via feriepraktiken.

När får man besked om man har fått en praktikplats och vilken period som gäller?

Vi börjar skicka ut erbjudanden via mejl om feriepraktikplats från i slutet på mars månad och fram till slutet på maj. Alla ungdomar får inte besked samtidigt, mejlutskicken skickas ut i omgångar under hela våren.

Det är viktigt att du kollar av din mejl kontinuerligt för att inte missa ett erbjudande om feriepraktikplats. Om du får ett erbjudande har du en vecka på dig från att mejlet är skickat till att tacka ja till den erbjudna platsen eller om du vill tacka nej. Om du inte svarar i tid utgår vi från att du har tackat nej till den erbjudna platsen. Erbjudandet går sedan vidare till annan sökande som inte har fått något erbjudande.

Du som inte har blivit erbjuden en praktikplats

Vi vill kunna erbjuda så många som möjligt en praktikplats i kommunen. Vi har ett begränsat antal platser att fördela. Du som inte har blivit erbjuden någon praktikplats kommer att få ett mejl där det står att du inte har fått något erbjudande i år. Detta sker när alla platser är fördelade. Vi jobbar in i det sista med att fördela feriepraktikplatser. Mejlet kommer till dig i början av juni.

Hur vet jag om jag har fått en praktikplats?

Du kommer få ett feriepraktikerbjudande från oss. Mejlet skickas till mejladressen som du skrev i din ansökan till feriepraktik. Ha koll på din mejl och se till att du har stavat din mejladress rätt.

Vi börjar med att skicka ut de första erbjudandena till ungdomar i slutet på mars månad. Erbjudanden skickas sedan löpande ut till och med maj månad tills vi har fyllt alla feriepraktikplatser.

Vad ska jag göra när jag har fått ett praktikerbjudande?

Här kan du välja att tacka ja eller nej till erbjudandet. Du har en vecka på dig från det att erbjudandet har skickats till dig.

Väljer du att tacka ja, så kommer nästa fråga som handlar om du uppfyller kravet för skattebefrielse, det vill säga att du inte kommer att tjäna mer än 24 238 kronor under 2024. Slutligen ska du göra digital signering/påskrift. 

Nu har du en feriepraktikplats!

Vad betyder det att skriva under ett avtal?

Det är viktigt att du fullföljer det nu påskrivna avtalet med oss. Ett avtal är bindande mellan två parter, i detta fall mellan dig och Södertälje kommun.

Tackar du ja till din erbjudna feriepraktikplats så binder du dig att arbeta under hela din praktikperiod. En period är på tre veckor. Avtalet är bindande mellan dig och Södertälje kommun. Du kan inte ta semester eller vara olovligen frånvarande under din praktikperiod!

Om du inte kan arbeta hela perioden av olika anledningar så ska du mejla oss omgående till feriepraktiken@skolasodertalje.se Vi kan då erbjuda den platsen till någon av de ungdomar som inte har fått ett erbjudande än.

Tackar du nej, går platsen till annan sökande. Har du inte svarat i tid från det att du har fått erbjudandet från oss tar vi det som att du har tackat nej till den feriepraktikplatsen som du har blivit erbjuden. Erbjudandet går vidare till en annan sökande.

Vad händer sen?

När du har tackat ja och signerat avtalet digitalt ska du få en bekräftelse på din mejl. 

När du fått mejlet ska du kontakta din handledare på den feriepraktikplats som du ska praktisera på. Kontakta handledaren i god tid senast två veckor innan du börjar din praktik och presentera dig. Fråga handledaren om ni ska träffas innan du börjar och i så fall när och var. Du ska inte kontakta oss på feriepraktiken om denna typ av frågor.

Om ni inte ska träffas innan kan du fråga:

 • var och vilken tid du ska komma första arbetsdagen och vem som ska möta upp dig.
 • ditt schema.
 • om det är något särskilt du behöver tänka på, till exempel oömma kläder och skor etc.
 • om du ska ta med dig lunch.

Om du kallas till ett infomationsmöte från handledaren behöver du inte kontakta din handledare.

Måste jag visa utdrag från polisens belastningsregister?

Alla som har sökt en feriepraktikplats ska i samband med sin ansökan till feriepraktiken även beställa ett utdrag från polisens belastningsregistret. Om du ännu inte har beställt det, gör det omgående. Det tar cirka en vecka tills du får hem brevet i din brevlåda. Om du har Kivra kan du beställa det direkt digitalt. Utdraget gäller i ett år.

Du som ska arbete på en praktikplats där det finns barn och ungdomar måste visa upp utdraget från polisens belastningsregister till din handledare senast första arbetsdagen. Länk till polisens hemsida

Är din praktikplats där det finns barn och ungdomar ska du ta med dig utdraget till din handledare senast första praktikdagen på din feriepraktik. Är din praktikplats där barn och ungdomar inte vistas behöver du inte ta med dig utdraget till din handledare på feriepraktikplatsen.

OBS!
Har
du inte med dig ditt utdrag ur polisens belastningsregistret om din feriepraktikplats kräver det, kan du inte börja din feriepraktik.

Tänk att posten inte levererar varje dag, post kan försvinna, står ditt namn på dörren? Har du flyttat? med mera. Beställ omgående! Gör det samtidigt som du ansöker om feriepraktik.

Digital brevlåda

Här kan du välja vilken digital brevlåda du vill ha: www.skatteverket.se/digitalbrevlada

Varför ska du jämka?

Din arbetsgivare ska enligt lag dra skatt från din lön. Om du inte jobbar hela året, utan exempelvis bara på sommaren eller under helger kan avdraget för skatt bli för stort, eller för lågt om du har flera arbetsgivare. Gå in här: www.skatteverket.se/jamkning

Legitimera dig på din feriepraktikplats?

Din första praktikdag ska du visa din legitimation för din handledare.

Vad händer om jag inte svarar i tid till erbjudandet?

Då förlorar du erbjudantet till feriepraktikplatsen. Ett uteblivet svar tolkas som att du inte vill ha platsen och den erbjuds till andra sökande.

Vad gör jag om jag har tackat ja men ångrar mig?

Det är många ungdomar som står i kö till en feriepraktikplats. Om du tackat ja, men ångrar dig senare ska du omgående skicka ett mejl till feriepraktiken@skolasodertalje.se. Här skriver du ditt  fullständinga namn och dina första sex siffror i ditt personnummer i ämnesraden. Skriv att du tackat nej till erbjudandet om feriepraktik, men ångrat dig. Det finns ingen möjlighet att byta praktikplats.

Får jag byta min period?

Periodbyte kan inte beviljas annat än i undantagsfall t.ex. av medicinska skäl eller om din period krockar med en annan viktig aktivitet som du måste delta i t.ex. sommarskola. Ett intyg för sommarskola ska lämnas till feriepraktiken.

Får jag byta period på grund av en resa?

Resa anses inte som ett giltigt skäl till att byta period då tillgången till platser är begränsat. 

Kan jag söka feriepraktik om jag saknar svenskt personnummer?

Ja, det kan du. Du kan dock inte ansöka via webben utan måste kontakta din skolkurator eller studie- och yrkesvägledare (SYV) på din skola som hjälper dig att göra en skriftlig ansökan.

Följande handlingar måste bifogas ansökan:

 • kopia på ditt LMA-kort där det framgår att du har ett s.k. AT-UND (arbetstillstånd undantag).
 • Samordningsnummer från Skatteverket så lönen kan betalas ut. Begär ett skattebeslut från Skatteverket där det framgår vilken skatt som ska dras. Samordningsnumret får du i samband med skattebeslutet. För att du ska kunna få din lön så är detta viktigt att du gör detta omgående. Du kan öppna ett bankkonto med ett samordningsnummer.

Viktigt! Din ansökan till feriepraktik kommer inte registreras och du kan inte feriepraktisera om vi på feriepraktiken inte får in ditt samordningsnummer i tid. Ansök omgående!

Ansökan måste vara inlämnad till feriepraktiken senast 10 mars.

Har ett samordningsnummer och vill öppna ett konto i en bank?

För att kunna starta ett konto i en bank behöver du:

 • Samordningsnummer
 • Giltigt pass från hemlandet
 • Anställningsbevis
 • A-skattsedel 

Man bokar en tid med den valda banken och tar med sig alla dokument för att öppna ett konto. 

Om du inte förstår svenska och heller inte engelska måste en tolk följa med dig närdu ska öppna ett konto. Det får inte vara telefontolk.

Att få ut en A-skattsedel kan ta 7-9 veckor. Det hämtar man ut på Skatteverket. Det behövs ett samordningsnummer och ett giltigt pass för att kunna ansöka om detta.

Informationsmaterial för dig som ska feriearbeta?

Arbetsmiljöverket

iPraktiken

Får jag ett busskort?

Ungdomar födda 2006 till 2012 och folkbokförda i länet får resa gratis i kollektivtrafiken på alla skollov 2024 i Stockholms län.

I år gäller biljetten från och med den 5 juni och fram till och med den 27 augusti.

De börjar skickas ut i brev i slutet på maj, och i brevet finns en personlig värdekod som används för att hämta ut biljetten till sin mobil eller till ett SL-kort.

För mer information gå in på SL:s hemsida och läs mer om lovbiljetter. https://sl.se/aktuellt/nyheter/lovbiljett-2024

Har du TF-nummer eller ett samordningsnummer har du rätt till busskort som alla andra inom målgruppen. Du kommer inte få din värdekod skickad hem till din brevlåda. Du behöver själv kontakta SL:s kundcenter för hjälp. Ring till: 08-600 10 00

Vart vänder jag mig om jag har frågor om praktiken?

Vid kontakt med feriepraktiken, skriv ditt fullständinga namn med dina första sex siffror i ditt personnummer i ämnesraden.
Du kan nå oss på: feriepraktiken@skolasodertalje.se 
Tfn: 08 5230 17 05 Tfn-tider måndag till torsdag 09.00 – 11.00.
Din mejlförfrågan besvaras inom 48 timmar.

Under feriepraktiken expand_less expand_more

Vem fyller i min närvaro?

Din handledaren ska fylla i den totala summan av din närvaro/frånvaro och godkänna den senast din sista praktikdag på din period. Om din närvaro/frånvaro inte är ifylld och godkänd din sista praktikdag ska du skicka ett mejl till oss på feriepraktiken@skolasodertalje.se med ditt fullständiga namn och första sex siffrorna i ditt personnummer i ämnesraden, skriv sedan i mejlet ärendet. Tips! För själv dagbok över din närvaro/frånvaro.

Vad händer om jag arbetar 91 timmar istället för 90 timmar?

Du får bara lön för 90 timmar. Du ska inte arbeta mer än 90 timmar.

Rast ingår inte i arbetstiden.

Vilka tider får du arbeta?

Du ser dina arbetstider på dina "min sidor" i portalen.

Du får vara schemalagd måndag till söndag mellan kl. 07.00 och 22.00. Du ska dock inte arbeta mer än fem dagar i sträck, därefter ska du vara ledig i två dagar.

OB-tiden (obekväm arbetstid) börjar gälla kl. 19.00 på vardagar. Därefter är varje timme värd två. Om du till exempel arbetar från kl. 19.00 till 22.00 räknas det som en 6-timmars arbetsdag.

Om du endast arbetar 3 timmar behöver du inte ta rast, men om arbetstiden är mer än 4,5 timmar måste du enligt lag ta minst en halvtimmes rast/lunch. Rasten ingår inte i arbetstiden.

Hur många timmar får du arbeta på helger?

Du ska bara arbeta 3 timmar på lördagar och söndagar samt röda dagar, men det räknas som en 6-timmars arbetsdag. Du får lön för 6 timmar även om du arbetar 3 timmar.

Får du arbeta in timmar?

Ja, period 1 är en kalenderdag kortare på grund av Midsommarafton.
För att du inte ska förlora praktiktimmar rekommenderar vi att du ges möjlighet att jobba in de 6 timmarna som saknas. Om du blir erbjuden praktik när en period har börjat kan du även få möjlighet att jobba in alla eller delar av de timmar som du har missat beroende på hur många timmar det är samt om verksamheten tillåter det. Det är upp till verksamheten att bestämma hur timmarna ska arbetas in, dock får arbetstiden inte överstiga 8 timmar på en vardag och 3 timmar lördag/söndag.

Måste jag betala skatt?

Om du kommer att tjäna mindre än 24 238 kr under 2024 behöver du inte betala någon skatt under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året. Du hittar en ruta för skattebefrielse/jämkning på närvaroblanketten.

Om du kommer att tjäna mer än 24 238 kr 2024 måste du lämna in en A-skattsedel till feriepraktiken@skolasodertalje.se

Hur kan jag få ett arbetsintyg?

Du kan be handledaren om ett arbetsintyg. Det är ett bevis på att du varit anställd och utfört arbete på din feriepraktikplats. Är din arbetsgivare mycket nöjd med din arbetsprestation så kommer det att stå på ditt arbetsintyg. Ett arbetsintyg där det står att man har utfört sin feriepraktik mycket bra kommer du ha nytta av när du sedan ska söka jobb i framtiden.

Vart vänder jag mig om jag har några frågor under praktiken?

Om du undrar över något ska du aldrig tveka att vända dig till din handledare eller till oss på feriepraktiken. Både din handledare och vi på feriepraktiken finns för att hjälpa dig.

Vid mejlkontakt med feriepraktiken, skriv ditt fullständinga namn med dina första sex siffror i ditt  personnummer i ämnesraden.
Du kan nå oss via mejl på: feriepraktiken@skolasodertalje.se
Tfn: 08 - 5230 17 05 Tfntid: måndag - torsdag 09.00 - 11.00
Din mejlförfrågan besvaras inom 48 timmar.

Efter feriepraktiken expand_less expand_more

När får jag min lön?

För att du ska få din lön utbetald i tid ska din handledare ha fyllt i din närvaro/frånvaro och godkänt den senast sista praktikdagen för att lön ska kunna betalas ut i tid. Du måste ha ett eget bankkonto. Du ska anmäla ditt konto till Nordea. Check eller avi som utbetalning av lön är inget vi rekommenderar. Vår löneenhet skickar ut dem först från oktober månad.

Du som har arbetat och avslutat din feriepraktikperiod och har ett bankkonto samt anmält till Nordea får din lön utbetald:
Period 1, 25 juli.
Period 2, 25 augusti.
Period 3, 25 september.

Vem betalar min lön?

Södertälje kommun betalar din lön. Du får lön för max 90 timmar om du har arbetat full arbetstid.

Hur betalas min lön ut?

Du måste ha ett eget konto på en bank. Det betyder att om du inte har ett konto måste du 
skaffa ett konto på en bank. Det går inte att använda sig föräldrars eller någon annans konto.
- Om du är över 18 år kan du själv koppla ditt konto digitalt hos Nordea.
- Är du under 18 år går du till ett av Nordeas kontor med giltig legitimation och en vårdnadshavare.
  Säg att du väntar på en utbetalning från Södertälje kommun och vill anmäla ditt konto.

Du behöver anmäla ditt konto till Nordeas kontoregister på: Anmäl konto

Du ska uppge: 010181 – som är Södertälje kommuns arbetsgivarnummer.
Det gäller alla ungdomar även de som redan har ett konto på Nordea

OBS! Har du tidigare år feriepraktiserat eller redan har ett jobb på Södertälje 
kommun och fått din lön utbetald till ditt konto? Då behöver du inte göra något

För att anmäla konto behöver du ha ett BankID

Gör detta i god tid så att allt är klart innan du börjar din feriepraktik.

Checkar/avier är inte något vi rekommenderar. Lönesupporten kommer att utbetala från lönen först från oktober månad och framåt. För mer info gå in på: Avier/checkar

Vad händer om jag arbetar 91 timmar istället för 90 timmar?

Du får bara lön för 90 timmar. Se över ditt schema att det är korrekt.

Måste jag betala skatt?

Om du kommer att tjäna mindre än 24 238 kr under 2024 behöver du inte betala någon skatt under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året. 

Du ska då klicka i rutan för skattebefrielse/jämkning på avtalet som du signerar med BankId.
✔ Jag intygar att:
- jag kommer att tjäna mindre än 24 238 kr inklusive semesterersättning och ersättning för mat under 2024.
- jag är studerande och kommer att vara bosatt i Sverige under hela året.
Din arbetsgivare har alltid rätt att begära att du lämnar ett beslut från Skatteverket i stället för intyget

Om du kommer att tjäna mer än 24 238 kr 2024 måste du mejla in en A-skattsedel till oss på feriepraktiken.

Vad betyder jämkning – eller skattejämkning?
Det är när du ber din arbetsgivare dra mindre skatt på din lön varje månad. 

Hur kan jag få ett arbetsintyg?

Tips! Glöm inte att du kan fråga din handledare på din feriepraktikplats efter ett arbetsintyg efter avslutad anställning. Det är ett bevis på att du varit anställd och utfört arbete på din feriepraktikplats. Är din arbetsgivare mycket nöjd med din arbetsprestation så kommer det att stå på ditt arbetsintyg. Ett arbetsintyg där det står att man har utfört sin feriepraktik mycket bra kommer du ha nytta av när du sedan ska söka jobb i framtiden.

Vart vänder jag mig om jag har några frågor om praktiken?

Om du undrar över något ska du aldrig tveka att vända dig till din handledare eller till oss på feriepraktiken. Både din handledare och vi på feriepraktiken finns för att hjälpa dig.

Vid kontakt med feriepraktiken, skriv ditt fullständinga namn med dina första sex siffror i ditt  personnummer i ämnesraden.
Du kan nå oss på: feriepraktiken@skolasodertalje.se 
Tfn: 08 5230 17 05 Tfn-tider måndag till torsdag 09.00 – 11.00.
Din mejlförfrågan besvaras inom 48 timmar.