Feriepraktik för dig som ska jobba - frågor och svar

Här har vi samlat ihop frågor och svar som handlar om feriepraktiken.

Före feriepraktiken

Vem kan söka?

Du som kan söka feriepraktik i Södertälje kommun måste vara folkbokförd i Södertälje kommun. Du är född 2004, 2005 eller 2006. Du som är född 2002 eller 2003 och har särskilda behov kan också söka feriepraktik. Vänd dig till din skolkurator eller SYV för hjälp.

Var noga med att fylla i dina kontaktuppgifter rätt när du söker feriepraktikplats i ansökningsportalen. Det är för att du inte ska gå miste om ett jobberbjudande. Efter att du har skickat in din ansökan behöver du gå in på din mejl som du har skrivit i ansökan och kontrollera att du har fått en bekräftelse på din ansökan. Om du inte fått bekräftelsen tyder det på att e-postadressen är fel, du måste då kontakta oss på feriepraktiken innan ansökninsperioden är slut. Mejla oss på feriepraktiken@sodertalje.se så hjälper vi dig.

Prioritering om fler sökande än antal feriepraktikplatser

Om antalet sökande är fler än antalet feriepraktikplatser kommer de sökande att prioriteras i följande ordning:

  1. Elever med särskilda behov födda mellan 2002–2006.
  2. Sökande födda 2004 och 2005 som inte genomfört feriepraktik under 2021.
  3. Sökande födda 2004 och 2005 som genomfört feriepraktik 2020.
  4. Sökande födda 2006. 

Har du tidigare haft feriepraktik vid två tillfällen kommer du inte att bli erbjuden en tredje praktikperiod.

Du bör även söka andra sommarjobb. 

Kan jag söka feriepraktik om jag saknar svenskt personnummer?

Ja, det kan du. Du kan dock inte ansöka via webben utan måste kontakta din SYV eller kurator på skolan som hjälper dig att göra en skriftlig ansökan.

Följande handlingar måste bifogas ansökan:

  • kopia på ditt LMA-kort där det framgår att du har ett s.k. AT-UND (arbetstillstånd undantag).
  • samordningsnummer från skatteverket så lönen kan betalas ut. Begär ett skattebeslut från Skatteverket där det framgår vilken skatt som ska dras. Samordningsnumret får du i samband med skattebeslutet. För att du ska kunna få din lön så är detta viktigt att du gör detta omgående. Du kan öppna ett bankkonto med ett samordningsnummer.

Ansökan måste vara inlämnad innan ansökningsperioden går ut.

Informationsmaterial för dig som ska feriearbeta?

Arbetsmiljöverket

iPraktiken

Mina sidor i FerieBas

När du är klar med din ansökan kommer du få en mejlbekräftelse med ett lösenord som du använder tillsammans med ditt personnummer för att logga in på din personliga sida som kallas "Mina sidor".

På Mina sidor ser du en sammanfattning av din ansökan. Dina kontaktuppgifter kan du ändra när som helst. Dina övriga val i ansökan till exempel arbetsområde och period, kan du bara ändra fram till sista ansökningsdagen.

Länk till mina sidor https://feriebas.se/sodertalje/minasidor/

Om du har blivit erbjuden feriepraktik via kommunen, men får ett sommarjobb som du har ordnat själv, måste du meddela oss på feriepraktiken så fort som möjligt. Då går chansen till en feriepraktikplats från kommunen vidare till någon annan som inte har fått något erbjudande än. Erbjudandet till dig tas bort.

Mejla till oss om du hittar ett eget sommarjobb på feriepraktiken@sodertalje.se.

Glöm inte att fråga din handledare efter ett arbetsintyg efter avslutad anställning. Det är ett bevis på att du varit anställd och utfört arbete på din feriepraktikplats. Är din arbetsgivare mycket nöjd med din arbetsprestation så kommer det att stå på ditt arbetsintyg. Ett arbetsintyg där det står att man har utfört sin feriepraktik mycket bra kommer du ha nytta av när du sedan ska söka jobb i framtiden.

Här kan du söka feriepraktik

Portalen är öppen för ansökan under perioden 14 februari till 14 mars

Länk till ansökan

Var kan man få jobba?

Feriepraktikplatserna finns inom kommunens verksamheter, Telgekoncernen, privata företag och föreningar i Södertälje. Du kan inte söka efter en feriepraktikplats i en annan kommun. Flest platser finns inom områdena fastighet/vaktmästeri, förening och fritid, handel, hotell och restaurang. Minst platser finns inom pedagogiskt arbete, naturbruk, kultur och media och ferieentreprenörer.

Kan jag erbjudas plats inom områden som jag inte önskat i min ansökan?

Ambitionen är att erbjuda så många som möjligt, som ansökt inom ansökningsperioden, en feriepraktikplats. I största möjliga mån försöker vi hitta en plats som motsvarar dina önskemål beträffande arbetsområde och period. Du måste dock vara villig att acceptera även andra alternativ om det är brist på platser inom de områden som du har önskat.

Vad gäller period är det störst chans att få en plats under period 3, och minst under period 1 då trycket är stort och platserna snabbt tar slut.

Hur gör jag om jag vill ordna en plats på egen hand?

Mejla till feriepraktiken@sodertalje.se för vidare hjälp.

Hur mycket får man arbeta?

Tre veckor och totalt högst 90 timmar.

Vilka veckor gäller?

Period 1: v. 24, 25, 26 (13 juni – 1 juli)

Period 2: v. 27, 28, 29 (4 juli – 22 juli)

Period 3: v. 30, 31, 32 (25 juli – 12 aug)

Vad är det för lön?

Du kommer att ha din anställning i Södertälje kommun oavsett vilken arbetsplats du jobbar på. Lönen är 75 kr i timmen inklusive semesterersättning.  

När får man besked om man har fått en praktikplats och vilken period som gäller?

Vi börjar skicka ut erbjudanden via mejl om feriepraktikplats från i slutet på mars månad löpande fram till slutet på maj. Alla ungdomar får inte besked samtidigt, mejlutskicken skickas ut i omgångar.

Det är viktigt att du kollar av din mejl kontinuerligt för att inte missa ett erbjudande om feriepraktikplats. Om du får ett erbjudande har du ett slutdatum till att tacka ja till den erbjudna platsen eller om du vill tacka nej. Om du inte svarar i tid utgår vi från att du har tackat nej till den erbjudna platsen. Erbjudandet går sedan vidare till annan sökande som inte har fått något erbjudande.

Du som inte har blivit erbjuden en praktikplats

Vi vill kunna erbjuda så många som möjligt en praktikplats i kommunen. Vi har ett begränsat antal platser att fördela. Du som inte har blivit erbjuden någon praktikplats kommer att få ett mejl där det står att du inte har fått något erbjudande i år. Detta sker när alla platser är fördelade. Vi jobbar in i det sista med att fördela feriepraktikplatser. Mejlet kommer till dig i början av juni.

Hur vet jag om jag har fått en praktikplats?

Du kommer att få ett mejl med ett erbjudande från oss.

Vi börjar med att skicka ut de första erbjudandena till ungdomar i slutet på mars månad. Erbjudanden skickas sedan löpande ut till och med maj månad tills vi har fyllt alla feriepraktikplatser som vi kan/ska.

Vad ska jag göra när jag har fått ett praktikerbjudande?

Här kan du välja att tacka ja eller nej till erbjudandet. I erbjudandet får du ett slutdatum att tacka ja eller nej till platsen.

Väljer du att tacka ja, så kommer nästa fråga som handlar om du uppfyller kravet för skattebefrielse, det vill säga att du inte kommer att tjäna mer än 20 135 kronor under 2022. Slutligen digital signering/påskrift. Det betyder nu att du nu har fått den erbjudna feriepraktikplatsen.

Det är viktigt att du fullföljer det nu påskrivna avtalet med oss. Ett avtal är bindande mellan två parter, i detta fall mellan dig och Södertälje kommun.

Tackar du nej, går platsen till annan sökande. Har du inte svarat i tid från det att du har fått erbjudandet från oss tar vi det som att du har tackat nej till den feriepraktikplatsen som du har blivit erbjuden. Erbjudandet går då vidare till en annan sökande.

Vad betyder det att skriva under ett avtal?

Tackar du ja till din erbjudna feriepraktikplats så binder du dig att arbeta under hela din praktikperiod. En period är på tre veckor. Avtalet är bindande mellan dig och Södertälje kommun. Det är viktigt att du fullföljer din feriepraktikperiod som du har blivit erbjuden och tackat ja till.

Om du inte kan arbeta hela perioden av olika anledningar så ska du mejla oss omgående till feriepraktiken@sodertalje.se. Vi kan då erbjuda den platsen till någon av de ungdomar som inte har fått ett erbjudande än.

Vad händer sen?

När du har tackat ja och signerat avtalet digitalt får du en bekräftelse på din mejl.

När du fått mejlet ska du kontakta din handledare på den feriepraktikplats som du ska arbeta på. Kontakta handledaren i god tid innan du börjar din praktik och presentera dig. Fråga handledaren om ni ska träffas innan du börjar och i så fall när och var.

Om ni inte ska träffas innan kan du fråga:

  • vart och vilken tid du ska komma första arbetsdagen och vem som ska möta upp dig
  • vilket schema du får
  • om det är något särskilt du behöver tänka på, till exempel oömma kläder och skor etc.
  • om du ska ta med dig lunch

Om du kallas till ett infomöte behöver du inte ringa.

Måste jag visa utdrag ur polisens belastningsregister?

Ja, om du fått feriepraktik på fritids eller förskola eller andra verksamheter där barn och unga finns. Utdraget beställer du från polisen. Det tar minst två veckor att få hem, så var ute i god tid! Länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

När du får hem polisutdraget i brevlådan är det viktigt att du inte öppnar brevet. Ta med dig det oöppnade brevet till din handledare fösta dagen på feriepraktiken.

OBS! Har du inte med dig registerutdraget får du inte, enligt skollagen, börja din feriepraktik.

Vad händer om jag inte svarar i tid?

Då förlorar du platsen. Ett uteblivet svar tolkas som att du inte vill ha platsen och den erbjuds till andra sökande.

Vad gör jag om jag har tackat ja men ångrar mig?

Det är många ungdomar som står i kö till en feriepraktikplats. Om du tackat ja, men ångrar dig senare ska du omgående skicka ett mejl till feriepraktiken@sodertalje.se. Här skriver du hela ditt namn samt att du tackar nej till erbjudandet om feriepraktik. Det finns ingen möjlighet att byta praktikplats.

Får jag byta min period?

Periodbyte kan inte beviljas annat än i undantagsfall t.ex. av medicinska skäl eller om din period krockar med en annan viktig aktivitet som du måste delta i t.ex. sommarskola.

Får jag byta period på grund av en resa?

Resa anses inte som ett giltigt skäl till att byta period då tillgången till platser är begränsat. Fundera istället på vad som är viktigast för dig, resa eller att feriepraktisera.

Får jag ett busskort?

Alla unga i Södertälje erbjuds nu av SL att resa gratis med kollektivtrafiken i sommar.
Det gäller personer födda 2004 - 2010.

Det nya gröna SL-kortet med biljetten laddad på kommer att skickas ut med post till alla i åldersgruppen som är mantalsskrivna i Region Stockholm.

Sommarlovsbiljetten gäller dygnet runt från den 1 juni till den 31 augusti.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om praktiken?

Vi hjälper dig:
Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se
Tfn: 08 5230 17 05 Tfn-tider tisdag och torsdag 09.00 – 11.00

Under feriepraktiken

Vad händer om jag arbetar 91 timmar istället för 90 timmar?

Du får bara lön för 90 timmar. Du ska inte arbeta mer än 90 timmar.
Rast ingår inte i arbetstiden.

Vilka tider får du arbeta?

Du ser dina arbetstider i portalen.

Du får vara schemalagd måndag till söndag mellan kl. 07.00 och 22.00. Du ska dock inte arbeta mer än fem dagar i sträck, därefter ska du vara ledig i två dagar.

OB-tiden (obekväm arbetstid) börjar gälla kl. 19.00 på vardagar. Därefter är varje timme värd två. Om du till exempel arbetar från kl. 19.00 till 22.00 räknas det som en 6-timmars arbetsdag.

Om du endast arbetar 3 timmar behöver du inte ta rast, men om arbetstiden är mer än 4,5 timmar måste du enligt lag ta minst en halvtimmes rast/lunch. Rasten ingår inte i arbetstiden.

Hur många timmar får du arbeta på helger?

Du ska bara arbeta 3 timmar på lördagar och söndagar samt röda dagar, men det räknas som en 6-timmars arbetsdag. Du får lön för 6 timmar även om du arbetar 3 timmar.

Får du arbeta in timmar?

Ja, period 1 är en kalenderdag kortare p.g.a. Midsommarafton.
För att du inte ska förlora praktiktimmar rekommenderar vi att du ges möjlighet att jobba in de 6 timmarna som saknas. Det är upp till verksamheten att bestämma hur timmarna ska arbetas in, dock får arbetstiden inte överstiga 8 timmar på en vardag och 3 timmar lördag/söndag.

Måste jag betala skatt?

Om du kommer att tjäna mindre än 20 135 kr under 2022 behöver du inte betala någon skatt under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året. Du hittar en ruta för skattebefrielse/jämkning på närvaroblanketten.

Om du kommer att tjäna mer än 20 135 kr 2022 måste du lämna in en A-skattsedel till kommunens lönesupport i god tid före löneutbetalningen.

Hur kan jag få ett arbetsintyg?

Det kan du få digitalt från din handledare. Be handledaren om ett arbetsintyg.

Vart vänder jag mig om jag har några frågor under praktiken?

Om du undrar över något ska du aldrig tveka att vända dig till din handledare eller till oss på feriepraktiken. Både din handledare och vi på feriepraktiken finns för att hjälpa dig.
Du kan nå oss på: feriepraktiken@sodertalje.se

Efter feriepraktiken

När får jag min lön?

Du som har arbetat och avslutat din feriepraktikperiod får lön utbetald:
Period 1, 25 juli.
Period 2, 25 augusti.
Period 3, 23 september.

Vem betalar min lön?

Södertälje kommun betalar din lön. Du får lön för max 90 timmar om du har arbetat full arbetstid.

Hur betalas min lön ut?

Kommunen använder sig av Nordeabank vid utbetalning av din lön. Om du har ett konto på Nordea sätts lönen automatiskt in på ditt konto.

Om du har konto på en annan bank behöver du anmäla kontot hos Nordeas kontoregister på www.nordea.se/anmalkonto Ange Södertälje kommun som arbetsgivare, arbetsgivarnummer är 010181.

Gör detta i god tid så att allt är klart när du börjar din praktikperiod.

Om du saknar ett bankkonto skickar Nordea ut ett utbetalningskort (check) till den adress du har angivit i din ansökan. Tänk på att meddela oss om din adress ändras efter att du registrerat din ansökan. Mejla den nya adressen till feriepraktiken@sodertalje.se. Du kan även själv gå in på ”mina sidor” och ändra dina uppgifter. Länk: https://feriebas.se/sodertalje/minasidor/

Vad händer om jag arbetar 91 timmar istället för 90 timmar?

Du får bara lön för 90 timmar.

Måste jag betala skatt?

Om du kommer att tjäna mindre än 20 135 kr under 2022 behöver du inte betala någon skatt under förutsättning att du är bosatt i Sverige hela året. Du hittar en ruta för skattebefrielse/jämkning på närvaroblanketten.

Om du kommer att tjäna mer än 20 135 kr 2022 måste du lämna in en A-skattsedel till kommunens lönesupport i god tid före löneutbetalningen. Mejla den till lon@sodertalje.se.

Hur kan jag få ett arbetsintyg?

Det kan du få digitalt från din handledare. Be handledaren om ett arbetsintyg.

Vart vänder jag mig om jag har några frågor under praktiken?

Om du undrar över något ska du aldrig tveka att vända dig till din handledare eller till oss på feriepraktiken. Både din handledare och vi på feriepraktiken finns för att hjälpa dig.
Du kan nå oss på: feriepraktiken@sodertalje.se