Prao

Alla Södertäljes elever i årskurs 8 och 9 kommer att praoa under två veckor. Fem dagar i årskurs 8 och fem dagar i årkurs 9. Vårt mål är en likvärdig och meningsfull prao med hög kvalitét. Vi söker brett efter platser till alla våra  elever.

Du som arbetsgivare har nu möjlighet att visa upp ditt företag för framtidens medarbetare.

Vi ser fram emot ett samarbete med er inom näringslivet, Telgebolagen, kommunen och föreningslivet. Ni är viktiga aktörer för våra elevers fortsatta utbildning och yrkesval. Skola och arbetsliv hör ihop.

Här går du in för att registrera ditt företag. Länk till: Samverka.nu

Aktuella praoveckor för läsår vårtermin 2024 och hösttermin 2024

Vårtermin 2024
vecka: 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21 och 22.

Hösttermin 2024
vecka: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 och 48. 

Prao är obligatoriskt i skolan och omfattar tio dagar totalt för alla elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan, samt elever i specialskolans årskurs 9 och 10.

I Södertälje har vi valt att lägga fem dagar på våren för årskurs 8 och fem dagar på hösten för årskurs 9.

Läs gärna:
Arbetsmiljöverkets broschyr (ADI43) Så får barn och unga arbeta 

Kontakt: Praktiksamordnare, Natasa Arsenov, tfn: 08 5230 49 74, e-post: prao@skolasodertalje.se

En film ifrån skolverket om prao