Prao

I år kommer alla  Södertäljes elever i årskurs 8 och 9 få praoa. Vårt mål är en likvärdig och meningsfull prao med hög kvalitét. Vi söker brett efter platser till alla våra  elever.

Du som arbetsgivare har nu möjlighet att visa upp ditt företag för framtidens medarbetare.

Vi ser fram emot ett samarbete med er inom näringslivet, Telgebolagen, kommunen och föreningslivet. Ni är viktiga aktörer för våra elevers fortsatta utbildning och yrkesval. Skola och arbetsliv hör ihop.

Här går du in för att registrera ditt företag. Länk till: Samverka.nu

Aktuella praoveckor hösterminen 2022 och vårterminen 2023

Höstterminen 2022
vecka: 40, 42, 43, 46 och 48.

Vårterminen 2023
vecka: 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 och 21.

Prao är obligatoriskt i skolan och omfattar tio dagar totalt för alla elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan, samt elever i specialskolans årskurs 9 och 10.

I Södertälje har vi valt att lägga fem dagar på våren för årskurs 8 och fem dagar på hösten för årskurs 9.

Har du några frågor är du välkommen att skicka mail: prao@sodertalje.se
telefon: 08 – 5230 49 74.

Läs gärna:
Arbetsmiljöverkets broschyr (ADI43) Så får barn och unga arbeta 

Kontakt: Praktiksamordnare, Natasa Arsenov, tfn: 08 5230 49 74, e-post: prao@sodertalje.se

En film ifrån skolverket om prao