Frågor om prao

Vad innebär prao och vad krävs av min arbetsplats?
Att ta emot en praoelev innebär att välkomna en ungdom från årskurs 8 och 9 som under handledning ska få första introduktion och inblick i arbetslivet. Praoperioden är en vecka per termin för eleverna.
Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praoelevens ålder (13–15 år). Varje arbetsplats måste ha en handledare som planerar och vägleder eleven i arbetet.

Hur gör jag om jag vill ta emot praoelever?
Du kan fylla i intresseanmälan (länk till intresseanmälan). Vi kommer sedan att kontakta dig för mer information.

Hur söker ungdomarna prao?
Praoplatser finns i vår portal www.samverka.nu
Prao (praktisk arbetslivsorientering) är obligatoriskt och huvudmannen är ansvarig för att alla grundskolans elever i årkurs 8 och 9 får en praoplats som är aktuell för prao läsåret hösttermin 2023 och framåt. Elever och vårdnadshavare kan även själva fortsättningsvis söka praoplatser.

Kan jag själv bestämma vem som ska praoa hos mig?
Eleven kan själv söka praoplats. När det går via vår portal så fördelar vi praoplatserna. Som företag kan ni lägga in information om er verksamhet i portalen vilket gör att eleverna själva kan matcha sitt intresseområde.

När är prao?
Praoperioden är en vecka per elev och per termin. Vill du vara med och ge ungdomarna en introduktion till yrkeslivet? Nu söker vi verksamheter som vill ta emot våra elever från årskurs 8 på våren och årkurs 9 på hösten samt elever i specialskolans år 9 och 10.
Vi är intresserade av alla veckor som ni kan erbjuda våra ungdomar. Så här nedan ser vårt behov av platser ut per praoperiod.

Perioder för läsår hösttermin 2023 och vårtermin 2024

Hösttermin 2023
vecka: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, och 49. 

Vårtermin 2024
vecka: 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20 och 21.

Hur många timmar per dag får eleven praoa?
Praotiden får vara max 7 timmar per dag (inkl. 30 minuter rast) kl. 06.00–20.00 på vardagar, alltså ingen prao på helgen eller under sena kvällar.

Vad händer när vi har fått in erbjudande om praoplats?
När du har fyllt i formuläret för att ta emot praoelever gör vi en bedömning utifrån uppsatta kriterier som finns i formuläret som du fyller i. Har vi några frågor så återkommer vi till dig. Du kommer sedan att matchas med elever som önskar en praoplats hos er.

Hur förbereder jag mig inför praostart?
Länk till: (Här hittar du våra tips). Här finns information på hur du kan förbereda dig inför prao. Bland annat genom att tänka igenom och dokumentera arbetsuppgifter. Vad ni ska ta upp vid introduktionen. Behöver eleven arbetskläder? Ska eleven ta med sig lunch själv?

Finns det något praoeleven inte får lov att göra på arbetsplatsen?
Det finns arbetsuppgifter som ungdomar som är under 18 år inte får lov att utföra. Kolla upp vad som gäller inom ditt arbetsområde.

Våra riktlinjer för vad praoeleven inte får göra:
aldrig ersätta befintlig personal
göra eget arbete utan handledare i närheten
sälja alkohol
lämnas ensam i en kassa
köra bil

Praoeleven som på alla andra på arbetsplatser rätt till en bra arbetsmiljö. Det innebär att arbetsmiljön måste uppfylla grundkraven ur arbetsmiljösynpunkt vad gäller arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen.

Det är viktigt att praoeleven får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och även att ni går igenom vad praoeleven inte får göra.

Arbetsmiljöverkets broschyr Länk till: (Så får barn och ungdomar arbeta)

Får praoeleven lov att praktisera på kvällar eller helger?
Nej, praktiken ska vara på vardagar måndag-fredag,  mellan 06.00–20.00.

Är praoeleven försäkrad?
Praoeleverna omfattas av Södertälje kommuns olycksfallsförsäkring och din arbetsplats omfattas av ansvarsförsäkring.

Hur gör jag om praoeleven blir sjuk?
Om eleven blir sjuk ska den tala om det för sin handledare direkt. Handledaren kontaktar ansvarig på skolan.

Vad ska jag göra om praoeleven skadar sig?
Rapportera händelsen till elevens skola eftersom det är elevens studie- och yrkesvägledare (SYV) som ska göra en anmälan om arbetsskada. 

Vilka rutiner gäller vid skadegörelse på praoplatsen orsakad av praoeleven?
Arbetsgivaren informerar skolan om skadan. Det är skolans försäkring som gäller och det är skolan som sen gör skadeanmälan. Arbetsgivaren behöver anmäla skadan till sitt försäkringsbolag också samt uppge information om skolan och kontaktperson.