Inför prao (arbetsgivare)

Inför prao (arbetsgivare)
För att göra praotiden lyckad för alla behöver ni på arbetsplatsen utse en handledare som ansvarar för eleven. Det är också bra om ni tänker ut ert huvudsakliga syfte till att ha en praoelev och i förväg har uppgifter som praoeleven kan göra.

Gör också en riskbedömning när eleven är på plats. Det som är en lämplig uppgift för en 13 - 15 åring kan vara olämplig för en annan.
Arbetsmiljöverket har en bra broschyr om vad som gäller för ungdomar och arbete. (Länk till broschyren)

Förslag till syften att arbeta utifrån:
• Stärka bilden av företaget eller branschen
• Långsiktig rekrytering
• Hjälpa elever i sitt studie- och yrkesval
• Sprida kunskap om näringslivet
• Träffa tänkbara sommarjobbares
• Visa på nya sidor av verksamheten
• Få ungdomars perspektiv på verksamheten
• Inspirera de vanliga medarbetarna
• Få in nya idéer i ett projekt

Förslag på aktiviteter under praotiden:
Bil och industri
• Underhåll av fordon och maskiner
• Hantverk
• Transport

Vård och omsorg
• Prao exempelvis på vårdboende, daglig verksamhet eller inom hemtjänsten
• En social och omvårdande prao
• Hjälpa till vid måltider och på olika aktiviteter som promenader, spel eller läsning
• Inom vården finns vissa riktlinjer för hygienkrav som du måste följa, som att hålla händerna rena och ha rätt klädsel

Barn och unga
• Ta hand om barn och unga på förskola
• Lek, aktiviteter och måltider
• Om du är 15 år eller äldre är utdrag ur belastningsregistret är ett krav för att kunna praoa! Ett utdrag från belastningsregistret behövs. Blankett för att söka utdrag ut belastningsregistret, extern webbplats

Tillverkning och produktion
• Vara med i tillverkningen – följa en produkt från början till slut
• Packa varor
• Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten

Försäljning och logistik

• Vara med vid ett kundmöte
• Ta emot order
• Skicka ut och packa upp varor
• Vara behjälplig inför inventering

Marknad och kommunikation
• Uppdatera hemsidan
• Skapa innehåll till sociala media
• Skriva texter till intranät eller media
• Hjälpa till med kundutskick
• Omvärldsbevaka
• Ge sina unika perspektiv

Ekonomi och personal
• Vara behjälplig med fakturor
• Hjälpa med lönehantering
• Hjälpa till med rekryteringsärenden

Reception och intern service
• Svara i telefon
• Hjälpa till med ärenden som kommer in
• Hantera post

Butik (kläder, livsmedel och liknande)
• Kundservice
• Sortera och packa upp varor och kläder.
• Städa
• Prismärka
• Hålla ordning i butiken

Hotell och restaurang
• Reception
• Förbereda mat
• Servera
• Städa
• Hålla ordning
• Kundservice

Café och konditori
• Baka
• Kundservice
• Städa
• Förbereda frukost eller lunch

Trädgård och underhåll
• Service av fastigheter, både utomhus och inomhus
• Rensa rabatter
• Fixa lås

Kontor och administration
• Kontorsarbete
• Sortera papper
• Lära dig olika datorprogram
• Vara med på möten
• Lagerarbete

Förening och fritid
• Praktik främst inom föreningslivet
• Ledare på olika aktiviteter för barn och unga inom kultur eller sport
• Sköter material och lokaler
• Enkla kontorsuppgifter
• Utdrag från belastningsregistret kan behövas. Blankett för att söka utdrag ut belastningsregistret, extern webbplats