Sök

Sökningen efter naturreservat gav 488 sökträffar
Visar 488 sökträffar

Utflyktsmål i naturen

Här kan du hitta och läsa om utflyktsmål i Södertäljes vackra natur. Planera din utflykt till sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Hela 24 stycken av utflyktsmålen är skyddade som naturreservat. Därutöver hittar du vandringsleder och härliga friluftsområden. Välkomna!

Senast ändrad: 5 jun, 2019

Slessberget naturreservat

Naturupplevelsen är stor vid ett besök i detta vildmarksbetonade naturreservat med gammal barrskog och ett högt berg med en fornborg. Utsikten uppifrån berget är enastående.

Senast ändrad: 31 aug, 2017

Bornsjön naturreservat

I reservatet finns herrgårds- och slottsmiljöer som präglat naturen, såväl närmast bebyggelsen som i dess omgivningar. Stränderna kring själva sjön är dock relativt opåverkade och fri från bebyggelse. Bornsjön är en stor och näringsfattig sjö med intressant fauna och flora. Här finns många mindre vägar och stigar där du kan cykla och promenera.

Senast ändrad: 8 mar, 2017

Eriksö naturreservat

Naturmiljöerna i reservatet domineras av ett småbrutet kulturlandskap med fina hagmarker med grova ekar och betade havsstrandängar. Här kan man vandra längs slingrande grusvägar och chansen att få se havsörn är god.

Senast ändrad: 8 mar, 2017

Farstanäs naturreservat

Reservatet kännetecknas av Farstanäs camping och den välbesökta badplatsen. Kring herrgårdsbyggnaderna finns vackra alléer som utgör livsmiljöer för många olika djur- och växtarter. Från stränderna kan du titta på fartyg på väg till eller från Södertälje. Skogen är variationsrik och bjuder in till härliga promenader.

Senast ändrad: 9 mar, 2017

Kalkberget naturreservat

Här hittar du en enastående vy och exceptionella naturvärden som liknar Gotland! Kalkberget är en bergrygg som ligger på östra Mörkö ut mot Östersjön.

Senast ändrad: 8 mar, 2017

Korpberget naturreservat

Nedanför Korpbergets branter finns artrika lundmiljöer med många ovanliga växter och djur. Utsikten från det höga berget är magnifik. Murgrönan i bergsluttningen uppmärksammades här redan under Linnés tid.

Senast ändrad: 8 mar, 2017

Talbyskogen naturreservat

I detta tätortsnära naturreservat kan man, trots närheten till bebyggelse, uppleva en riktig skogskänsla vid promenader på de väl upptrampade stigarna. Tack vare att den gamla barrskogen är relativt opåverkad, kan man hitta svampar och mossor som annars är relativt ovanliga.

Senast ändrad: 8 mar, 2017

Vackstaskogen naturreservat

Vackstaskogen ligger vid Vackstaviken vid Långsjön. Reservatet är rikt på lövträd. Här finns det ovanligt gott om gammal asp som har stor betydelse för ovanliga växter, svampar och insekter.

Senast ändrad: 8 mar, 2017

Vattgruvsmossen naturreservat

Vattgruvsmossen är en vidsträckt, orörd mosse som omges av barrskogar. Det hörs lång väg när orren spelar och tranorna tjuter på våren. Vattgruvorna är gamla järnmalmsgruvor som har gett mossen dess namn.

Senast ändrad: 8 mar, 2017