Sök

Sökningen efter naturreservat gav 354 sökträffar
Visar 354 sökträffar

Naturreservat

Just nu finns 24 naturreservat utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Här hittar du sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma. Varje reservat har särskilda föreskrifter. Välkomna!

Senast ändrad: 12 okt, 2017

Invigning av Brandalsunds naturreservat

Lördagen den 17 juni 10-13 invigs Brandalsunds naturreservat Dagen börjar med ett invigningstal av ordförandena i miljönämnden och Järna kommundelsnämnd. Under resten av dagen finns många aktiviteter.

Senast ändrad: 28 feb, 2018

Södertälje Naturguidebok - nu även på engelska

Boken "Södertäljes naturreservat - En guide till naturen" har nu översatts till engelska. Den beskriver de 20 naturreservat som finns i Södertälje kommun, vad som gör dem extra intressanta och hur man hittar dit.

Senast ändrad: 16 feb, 2018

Slessberget naturreservat

Naturupplevelsen är stor vid ett besök i detta vildmarksbetonade naturreservat med gammal barrskog och ett högt berg med en fornborg. Utsikten uppifrån berget är enastående.

Senast ändrad: 31 aug, 2017

Vackstaskogen naturreservat

Vackstaskogen ligger vid Vackstaviken vid Långsjön. Reservatet är rikt på lövträd. Här finns det ovanligt gott om gammal asp som har stor betydelse för ovanliga växter, svampar och insekter.

Senast ändrad: 8 mar, 2017

Talbyskogen naturreservat

I detta tätortsnära naturreservat kan man, trots närheten till bebyggelse, uppleva en riktig skogskänsla vid promenader på de väl upptrampade stigarna. Tack vare att den gamla barrskogen är relativt opåverkad, kan man hitta svampar och mossor som annars är relativt ovanliga.

Senast ändrad: 8 mar, 2017

Korpberget naturreservat

Nedanför Korpbergets branter finns artrika lundmiljöer med många ovanliga växter och djur. Utsikten från det höga berget är magnifik. Murgrönan i bergsluttningen uppmärksammades här redan under Linnés tid.

Senast ändrad: 8 mar, 2017

Eriksö naturreservat

Naturmiljöerna i reservatet domineras av ett småbrutet kulturlandskap med fina hagmarker med grova ekar och betade havsstrandängar. Här kan man vandra längs slingrande grusvägar och chansen att få se havsörn är god.

Senast ändrad: 8 mar, 2017

Bornsjön naturreservat

I reservatet finns herrgårds- och slottsmiljöer som präglat naturen, såväl närmast bebyggelsen som i dess omgivningar. Stränderna kring själva sjön är dock relativt opåverkade och fri från bebyggelse. Bornsjön är en stor och näringsfattig sjö med intressant fauna och flora. Här finns många mindre vägar och stigar där du kan cykla och promenera.

Senast ändrad: 8 mar, 2017