Aktuellt

2024-05-20

Utbildningsfilmerna för Provisum e-tjänst är klara! 
Klicka på Instruktionsfilmer eller utbildningar nedan.

Använd Provisum Filmerna-tjänst

Läs först manualen. 
Du hittar den i Användarinstruktioner till vänster i E-tjänsten.
Försök att hitta svaren där.

Här hittar du mer information om Provisum e-tjänst

Här kommer du till Provisum e-tjänst

Instruktionsfilmer

Nu finns det två filmer för Provisum e-tjänsten. 

Det finns instruktionsfilmer för hur du fyller i förteckning och årsräkning.

Årsräkningar 2023

Det finns två (2) sätt att inkomma med årsräkning och redogörelse:

1. Genom Provisums E-tjänst med underlag utifrån checklistan
eller
2. i pappersform med kopior med underlag utifrån checklistan.

Inkommer årsräkning, bilagor eller redogörelse på annat sätt kommer det att påverka överförmyndarens bedömning av kostnadsersättning.

Granskningsläget för årsräkningar 2023

2024-05-20
Antalet årsräkningar som ska lämnas in: 1 113 st
Totalt inkomna årsräkningar: 1 070 st
Inkomna via E-tjänst: 340 st
Granskade: 478 st

Utbildningar:

Recruto - ny rekryteringsportal för gode män och förvaltare

Överförmyndarnämnden Södertälje-Nykvarn lanserar nu en ny rekryteringsportal – Recruto – för dig som är god man eller förvaltare.

Syftet med det nya systemet är att förenkla processen för dig som – nu eller i framtiden – kan tänka dig att åta dig uppdrag som god man eller förvaltare.

Nämnden kommer från och med den 1 april 2023 i huvudsak lägga ut och förmedla uppdrag via Recruto. 

Obs!
Om du vill få förfrågningar från oss om nya uppdrag behöver du därför registrera dig i Recruto. Fyll i dina uppgifter så att du kan ta del av alla våra uppdrag som behöver tillsättas.

Vad behöver du göra nu?

Klicka på nedan länken för att registrera dig. Du kommer då att få ett mejl med inloggningsuppgifter. Om du inte får mejlet titta i din skräppost. Vissa mejl filtreras bort felaktigt.

https://www.recruto.se/apps/modal-window/new-candidate/g/1491

Hur gör du för att få ett nytt uppdrag?

Överförmyndarnämnden kommer löpande från den 1 april 2023 att lägga upp annonser i portalen som du kan anmäla intresse till. Tänk på att du kommer att behöva logga in i Recruto för att kunna se uppdragen. Det beror på att obehöriga inte ska kunna nå känslig information där.

Länk till portalen skickar vi ut till dig efter att du registrerat dig. Du kommer också kunna hitta länken för att nå uppdragen på vår hemsida.

 OBS! Om du inte vill åta dig några fler uppdrag behöver du inte registrera dig i Recruto.

 

Digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan

En ställföreträdare kan ansöka om ersättning för sin huvudman digitalt via Mina sidor hos Försäkringskassan.

Från januari går det också att beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden.

Läs mer hos Försäkringskassan

Länk: Digitala tjänster för ställföreträdare (forsakringskassan.se)

Bra att veta för dig som god man och förvaltare: Information från Försäkringskassan

Bankärenden för annans räkning - tre utbildningsfilmer

Svenska Bankföreningen har tagit fram tre korta utbildningsfilmer för den som behöver hjälpa någon i sin närhet med bankärenden när personen av olika anledningar inte längre kan sköta sin ekonomi på egen hand.

I de tre filmerna:

Bankföreningen har även tagit fram broschyren Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare. Vad gäller för mig?

Se filmerna och broschyrerna på Bankföreningens hemsida

Årsräkning

Du som är god man eller förvaltare är redovisningsskyldig och ska varje år lämna en årsräkning till överförmyndarenheten.

Snart är det 1 mars. Då ska du som ställföreträdare (god man, förvaltare, förmyndare eller särskild förordnad förmyndare) ska lämnat in en årsräkning för 2023. Du som beviljats lättnader i din redovisning redovisar enligt det beslutet.

Om du inte kan lämna din årsräkning i tid ska du begära anstånd senast sista februari. Begäran om anstånd kan du göra genom att maila till: overformyndarnamnden@sodertalje.se  I din begäran ska framgå varför du inte kan lämna i tid samt hur länge du önskar anstånd.

Om överförmyndarenheten har skickat påminnelse till dig om att lämna årsräkning, beviljas normalt inga anstånd. Försenade handlingar gör att vi måste skicka påminnelser och i värsta fall vitesföreläggande. Dessa arbetsmoment tar mycket tid från annat arbete såsom granskning av årsräkningar.