Vill bli god man eller förvaltare

Att vara god man är att göra en insats för en medmänniska. Det kan handla om att hjälpa till att sköta någons ekonomi eller avtal och att ta kontakt med myndigheter.

Fler gode män och förvaltare sökes

Vi söker fler gode män och förvaltare. Just nu söker vi särskilt efter dig som kan ta uppdrag för personer med psykisk ohälsa och missbruk. Du som vill göra en insats för en medmänniska är välkommen att anmäla ditt intresse Gör vardagen lättare för en medmänniska.

Just nu har vi inget behov av gode män för ensamkommande barn. 

God man

God man är en person som har i uppdrag att främst företräda den enskilde i ekonomiska och rättsliga frågor. Den enskilde har någon form av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande som kan göra att hen behöver hjälp med att betala räkningar, kontakta myndigheter eller liknande. En god man förordnas av tingsrätten och står sedan under tillsyn av överförmyndarnämnden. 

Förvaltare

Förvaltare förordnas av tingsrätten för de personer som på grund av sjukdom, psykisk ohälsa eller försvagat hälsotillstånd inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom. Ett godmanskap är därför inte tillräckligt för att hens hjälpbehov ska bli tillgodosett. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin rättsförhandlingsförmåga. 

Arvode

Godmanskap och förvaltarskap är till stor del ideella uppdrag, men ett visst skattepliktigt arvode betalas ut.