Våld i nära relationer

Socialtjänsten i Södertälje kommun kan ge dig som blir utsatt för våld, du som utsätter andra för våld, du som lever i en familj där någon brukar våld och du som oroar dig för andra stöd och hjälp. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld, hot och förtyck och alla former av relationer.

Dölj ditt besök

Om du snabbt behöver lämna sidan - tryck på den röda knappen med texten Panik, lämna sidan! längst ned på sidan. Du behöver även ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn för att dölja vilka sidor du har besökt. Du kan läsa om hur du döljer ditt besök här.

Kontaktuppgifter

Relationsvåldscenter

Telefonnummer: 08-523 024 90

Telefontider:
Måndag - torsdag 08.15-12.00, 13.00-16.45
Fredag 08.15-12.00, 13.00-14.45
Mejladress: relationsvaldscenter@sodertalje.se

På kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren på telefonnummer 08-523 038 70. I nödsituation, ring 112!

 

För dig som utsätts för våld

Relationsvåldscenter

Du har rätt att leva ett liv fritt från hot, våld och förtryck! Med hot och våld menar vi till exempel:

 • kränkningar och nedsättande kommentarer
 • knuffar, sparkar, slag och annat fysiskt våld
 • svartsjuka
 • begränsad och kontrollerad av din familj eller partner
 • isolering från andra människor
 • sex mot din vilja
 • hot via sms, på nätet eller på annat sätt.

Med hedersrelaterat våld och förtryck menar vi till exempel att du:

 • inte får välja partner
 • pressas eller tvingas att gifta dig mot din vilja
 • inte får bestämma själv över din framtid och ditt liv
 • inte får bestämma själv vilka kläder du ska ha på sig
 • inte får gå ut själv
 • inte tillåts delta i vissa skolämnen
 • inte får välja ditt umgänge
 • inte får delta i aktiviteter utanför skolan
 • blir utfryst från familjen om du inte gör vad som förväntas
 • utsätts för våld eller hot.

Ta kontakt med relationsvåldscenter! Vi kan hjälpa dig att ta dig ur en våldsam och destruktiv relation och ge stöd och råd till dig som är utsatt för hedersrelaterat förtryck.

Vi hjälper dig till exempel med kontakter med polis, sjukvård och andra myndigheter och organisationer. Vi erbjuder också stödsamtal, enskilda eller i grupp. Du kan även erbjudas skyddat boende om det behövs.

Ett rådgivande samtal och information kan du få även om du vill vara anonym. Du avgör själv om du vill fortsätta kontakten. 

Vi tar inte ut några avgifter, vi arbetar under sekretess och har tystnadsplikt. Om vi har fortsatt kontakt för vi journaler.

Du får hjälp av socialsekreterare och kuratorer.

För dig som använder våld

Om du har lätt att tappa kontrollen över din ilska kan du få hjälp och stöd.

Det är dags att söka hjälp om du:

 • pratar nedsättande om och till din partner
 • försöker begränsa och kontrollera din partners liv
 • påtvingar din partner oönskat sex
 • trakasserar, kränker och skrämmer din partner
 • använder fysiskt våld som knuffar, sparkar och slag mot din partner.

Det finns hjälp att få! Det finns möjlighet att samtala och reflektera över ilskan du känner, ditt aggressiva beteende och det våld du använder.

Du kan ringa Relationsvåldscenter för att få råd och stöd samt boka in samtal med vår familjebehandlare.

 

Filmen handlar om våldsutövare som valt att söka hjälp för att förändra sitt beteende.

Här finns också hjälp att få: välja att sluta linjen.

För barn och unga som upplever våld

Alla barn och unga har rätt att känna sig trygga hemma och med sin familj. Om du lever i en familj där någon använder våld, är starkt kontrollerad eller har en ständig oro för vad som kan hända finns det möjlighet till samtalsstöd.

Relationsvåldscenters barnkurator erbjuder samtalsstöd för barn och unga som varit utsatta för våld eller upplevt våld i familjen.

Vill du ha stöd kan du ringa till Relationsvåldscenter eller mottagningsgruppen för barn och unga.

Kontakt

Relationsvåldscenter: 08-523 024 90

Mottagningsgruppen: 08-523 038 08
Mejladress: sk.bou.mott.grupp@sodertalje.se 

Du som varit med om våld, missbruk eller pysisk sjukdom kan också höra av dig till Nyckeln - råd och stöd.

Du kan också ringa till BRIS, barnens rätt i samhället.

För dig som känner någon som blir utsatt för våld

Att stå vid sidan om och se att någon man tycker om far illa i en relation är ofta mycket tungt. Det är lätt att känna sig maktlös. Men tänk på att ditt stöd kan leda till att din vän eller anhörig orkar förändra sin situation och ta sig ur ett liv med våld.

Du är välkommen att rådfråga oss på relationsvåldscenter om vad du kan göra.

Här är även några tips om hur du kan agera för att stötta och hjälpa den som utsätts för våld:

 • Våga se och våga fråga

Bara att få känna sig sedd är ofta ett enormt stöd. Våga fråga och orka stanna kvar och lyssna är en bra början till att hjälpa någon som lever i en våldsam relation. Behöver du sedan prata om det du hört och få råd kan du ringa oss på relationsvåldcenter. Du hittar även stöd och bra kontakter under rubriken Akut hjälp och rådgivning.

 • Tro på det du får höra

Lyssna och ifrågasätt inte det den våldsutsatta berättar för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam. Var tydlig med att du inte överger personen som är utsatt även om hen väljer att fortsätta relationen med den som gör hen illa. Låt den våldsutsatta veta att du finns där om hen behöver hjälp.

 • Bryt isoleringen

Fortsätt att räkna med den våldsutsatta och ta kontakt även om hen drar sig undan. Fortsätt att höra av dig även om hen aldrig kan komma när du bjuder eller föreslår aktiviteter, eller är avvisande mot dig.

 • Stötta den våldsutsatta att anmäla till polisen

Våld i nära relation är ett brott. För många är det ändå svårt att anmäla det här brottet själva. Det är ofta många svåra känslor som skam och skuld och rädsla som den utsatta försöker att hantera. Då behövs ditt stöd.

 • Anmäl alltid när barn far illa

Barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp. Läs mer om hur du gör för att anmäla under rubriken Barn som far illa.