Våld i nära relationer

Socialtjänsten i Södertälje kommun kan ge dig som blir utsatt för våld, du som utsätter andra för våld, du som lever i en familj där någon brukar våld och du som oroar dig för andra stöd och hjälp. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld, hot och förtyck och alla former av relationer.

Dölj ditt besök

Om du snabbt behöver lämna sidan - tryck på den röda knappen med texten Panik, lämna sidan! längst ned på sidan. Du behöver även ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn för att dölja vilka sidor du har besökt. Du kan läsa om hur du döljer ditt besök här.

Vad är Relationsvåldscenter?

Vi är den enhet inom socialtjänsten i Södertälje kommun som arbetar med våld i nära relation. Hos oss arbetar socialsekreterare, behandlare och stödpersoner som alla brinner för att hjälpa barn och vuxna mot ett liv fritt från våld i hemmet.

Hur kontaktar jag er?

Det bästa är att ringa oss på mottagningsnumret som du hittar här nedan. Den är bemannad av oss varje vardag under kontorstider.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-523 024 90

Telefontider:
Måndag - torsdag 08.15-12.00, 13.00-16.45
Fredag 08.15-12.00, 13.00-14.45
Mejladress: relationsvaldscenter@sodertalje.se

På kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren på telefonnummer 08-523 038 70. I nödsituation, ring 112!

Normaliseringsprocessen, våld i nära relationer

Normaliseringsprocessen, våld i nära relationer

"Johan och Eva" är en film om svartsjuka och våld i nära relationer, något som kan vara svårt att prata om. Vad är okej och vad är inte okej? Och vad ska man göra om man själv eller någon man känner är utsatt för våld i sin relation? Det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation, helt enkelt för att man inte riktigt märker att man hamnar i den.

Vad är våld?

Kännetecknande för våld i en nära relation är att den som är utsatt ofta har ett starkt emotionellt band till utövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis i hemmet eller på platser där utomstående har dålig insyn och ökar ofta i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Fysiskt våld kan handla om att hålla fast, knuffa, dra i håret, sparka, ge örfilar, slå med knytnävarna eller ta stryptag. Våldet kan även innefatta användande av tillhyggen. Det är vanligt med slag där det inte syns, vilket innebär att den utsatta kan ha fysiska skador som utomstående inte ser.

Psykiskt våld kan handla om verbala kränkningar, manipulationer, lögner, hot och isolering av den utsatta. Det psykiska våldet kan få den våldsutsatta att börja tvivla på sig själv och på sin uppfattning om omvärlden. De som utsatts för både psykiskt och fysiskt våld säger ofta att det är det psykiska våldet som är värst. Det är det som gjort mest ont och som varit svårast att återhämta sig ifrån.

Ekonomiskt våld där förövaren kan till exempel övertala den utsatta att ta gemensamma lån eller i eget namn, tvinga eller lura den utsatta att skriva på äktenskapsförord till förövarens fördel, eller att förfalska den utsattas namnteckning. Många gånger tar förövaren full kontroll över ekonomin och den utsatta kan få be om pengar till sig och eventuella barn. Ofta kan förövaren skrämmas med att den utsatta inte kommer att klara sig ekonomiskt vid en separation. Bodelning är också ett tillfälle för förövaren att fortsätta utöva makt och våld.

Sexuellt våld kan handla om kränkande anspelningar, ovälkomna fysiska närmanden, våldtäkt, övergrepp med tillhyggen, att tvingas titta på porr, och att utföra sexuella handlingar i någons åsyn. Det kan också handla om foton eller inspelningar som förövaren använder som utpressning. Sexuellt våld är mycket kränkande och ofta väldigt svårt för den utsatta att berätta om.

Materiellt våld är till exempel att sparka hål i dörrar eller kasta en mobiltelefon i golvet. Sakerna som förövaren har sönder är ofta sådant som den utsatta värdesätter och behöver. Våldet är skrämmande och innebär ett underliggande hot om att det kan vara den utsatta som blir slagen eller sparkad nästa gång. Materiellt våld kan också utövas i samband med en bodelning och den utsatta kan känna sig tvingad att ge upp materiella ting för att få lugn och ro.

Försummelse är också en form av våld där förövaren använder sig av att den utsatta är i stark beroendeställning. Våldet är vanligast mot äldre eller personer med funktionsnedsättning. Det kan vara att lämna den utsatta utan hjälp eller tillsyn, inte ge tillräckligt med mat eller avsiktligt ge fel medicin.

Det är dags att söka hjälp om du:

  • pratar nedsättande om och till din partner
  • försöker begränsa och kontrollera din partners liv
  • påtvingar din partner oönskat sex
  • trakasserar, kränker och skrämmer din partner
  • använder fysiskt våld som knuffar, sparkar och slag mot din partner.

Filmen handlar om våldsutövare som valt att söka hjälp för att förändra sitt beteende.

Vad händer när jag tagit ett första steg och kontaktat er?

Den som svarar i vår mottagningstelefon är alltid någon av oss som jobbar här och oftast en socialsekreterare. Du behöver inte berätta något du inte vill utan kan berätta det du är bekväm med och vad du önskar hjälp med. Det går bra att vara anonym om du endast önskar lite råd och vägledning. Önskar du ta del av någon av våra stödinsatser kommer du behöva uppge namn och personnummer.
Ansöker du om en insats som exempelvis skyddat boende eller samtal med kurator kommer du bokas in på ett möte med två socialsekreterare. Hur snabbt det mötet blir efter första kontakt kan variera men vi försöker alltid boka in så fort som möjligt.
När du sedan träffar socialsekreterarna kommer du få berätta hur din situation ser ut. Du kommer få svara på en del frågor som kan upplevas jobbiga och svåra att besvara och det är helt okej att vara nervös. Vi pratar om det här varje dag och vi gör alltid vårt bästa för att de vi träffar ska få ett gott bemötande.

Socialsekreterarna fattar sedan ett beslut om du har rätt till någon insats från oss. 

Vad kan vi hjälpa dig med?

Samtal med behandlare.

Du får möjlighet att bearbeta det våld du utsatts för och få förståelse om hur våld i nära relationer påverkar människor. Behandlaren kan även hjälpa dig om du vill göra en polisanmälan samt vara med dig i en rättegång om du så önskar.

Skyddat boende.

Är det så att du är så pass hotad och utsatt att du inte längre kan vara kvar i ditt hem kan vi under en tid placera dig och eventuella barn på skyddat boende.

Stödperson.

Vi har en person som arbetar med mer praktisk hjälp såsom att söka jobb, bostad, ansökningar till försörjningsstöd och liknande.

Juridisk rådgivning.

Vi kan erbjuda dig ett gratis samtal med en jurist, cirka 20-30 minuter har du till förfogande. Juristen kan råda dig i frågor kring allt från hur en rättegång om brott i nära relation fungerar till frågor om skilsmässa och vårdnadstvister.

Barnen.

För barnen har vi möjlighet att erbjuda samtal med en barnkurator vars uppdrag är just att prata med barn som upplevt våld i hemmet. När vi använder ordet upplevt inrymmer det både definitionen av att själv blivit utsatt för våld och/eller att ha sett en förälder eller syskon bli utsatt för våld.

Vad kan vi inte hjälpa dig med?

Vi har tyvärr inga lägenheter till vårt förfogande som vi kan ge våra klienter. Vi kan endast hjälpa till med var och hur man kan söka bostäder.

Vi är inte den del av socialtjänsten som godkänner ekonomiskt bistånd. Vi kan dock hjälpa dig att ta reda på hur du gör det.