Våld i nära relationer

Socialtjänsten i Södertälje kommun kan ge stöd och hjälp till dig som blir utsatt för våld, du som lever i en familj där någon brukar våld, du som oroar dig för någon annan eller till dig som utsätter andra för våld. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld, hot och förtyck och alla former av relationer.

Dölj ditt besök

Om du snabbt behöver lämna sidan - tryck på den röda knappen med texten Panik, lämna sidan! längst ned på sidan. Du behöver även ta bort de spår du lämnar efter dig på datorn för att dölja vilka sidor du har besökt. Du kan läsa om hur du döljer ditt besök här.

Vad är Relationsvåldscenter?

Vi är den enhet inom socialtjänsten i Södertälje kommun som arbetar med våld i nära relation. Hos oss arbetar socialsekreterare, behandlare och stödpersoner för att hjälpa barn och vuxna mot ett liv fritt från våld i hemmet.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-523 024 90
Telefontider: måndag - torsdag 08.15-12.00, 13.00-16.45
Fredag: 08.15-12.00, 13.00-14.45
Mejladress: relationsvaldscenter@sodertalje.se

På kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren på telefonnummer 08-523 038 70. I nödsituation, ring 112!

För dig som utövar våld

Relationsvåldcenter kan ge stöd till dig som utsätter andra i din närhet för våld.

Normaliseringsprocessen, våld i nära relationer

Normaliseringsprocessen, våld i nära relationer

"Johan och Eva" är en film om svartsjuka och våld i nära relationer, något som kan vara svårt att prata om. Vad är okej och vad är inte okej? Och vad ska man göra om man själv eller någon man känner är utsatt för våld i sin relation? Det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation, helt enkelt för att man inte riktigt märker att man hamnar i den.

Om våld i nära relationer

Våld i nära relationer drabbar både vuxna och barn.

Kännetecknande för våld i en nära relation är att den som är utsatt ofta har ett starkt emotionellt band till utövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis i hemmet eller på platser där utomstående har dålig insyn och ökar ofta i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Du kan lära dig mer om våld i nära relationer på socialstyrelsen.se

Vad händer när jag kontaktar er?

Vi som svarar i mottagningstelefonen är erfarna socialsekreterare som finns här för dig.

Om du enbart önskar råd och vägledning går det bra att vara anonym. Vill du ta del av våra stödinsatser kommer du att behöva uppge namn och personnummer. Om du ansöker om stödinsats bokar vi in dig på ett möte så snart som möjligt. Behövs tolk så ordnar vi det.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Samtal med behandlare

Vi tror att du som söker dig till oss kan och vill göra en förändring och är beredd att ta emot stöd i det. Tillsammans med din behandlare kommer du att kartlägga din nuvarande situation och sätta individuella mål för samtalen i en genomförandeplan.

Vanliga mål kan vara:

  • Bearbeta våldet som har varit
  • Få kunskap om våld och dess konsekvenser
  • Få stärkt självkontroll och få verktyg att kunna hantera svåra känslor som till exempel vanmakt, sorg, rädsla, skuld, skam

Behandlaren kan hjälpa dig om du vill göra en polisanmälan.

Skyddat boende

Om våldet är akut och livshotande och du behöver fly så har vi möjlighet att placera dig och dina eventuella barn på ett skyddat boende.

Stödperson

Hos vår stödperson kan du som blivit utsatt för våld få praktisk hjälp med att söka arbete, bostad, ansökningar till försörjningsstöd och liknande.

Juridisk rådgivning

Genom samarbeten med olika advokater som har erfarenhet av våld i nära relationer kan vi erbjuda dig ett gratis juridiskt rådgivningssamtal på 20-30 minuter. Advokaten kan råd dig i frågor om allt från hur en rättegång om brott i nära relation fungerar till frågor om skilsmässa och vårdnadstvister. 

Barnen

Barn som upplevt våld i hemmet kan erbjudas stödsamtal med familjebehandlare.

Vad kan vi inte hjälpa dig med?

Vi har tyvärr inga lägenheter till vårt förfogande som vi kan ge våra klienter. Vi kan endast hjälpa till med var och hur man kan söka bostäder.

Vi är inte den del av socialtjänsten som godkänner ekonomiskt bistånd. Vi kan dock hjälpa dig att ta reda på hur du ansöker.

Du som är anhörig

Du är välkommen att ringa oss med dina frågor. Vi kan dock inte diskutera eller svara på frågor i enskilda ärenden.