För dig som utövar våld

Relationsvåldcenter kan ge stöd till dig som utsätter andra i din närhet för våld. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld, hot och förtyck.

Om du använder våld mot dina närstående och känner igen dig i någon eller några av punkterna som följer så kontakta oss:

 • Du har svårt med din impulskontroll
 • Du blir för arg ibland
 • Du hör eller märker att din partner eller någon närstående är rädd för dig
 • Du pratar nedsättande om och till din partner
 • Du försöker begränsa och kontrollera din partners liv
 • Du påtvingar din partner oönskat sex
 • Du trakasserar, kränker och skrämmer din partner
 • Du använder fysiskt våld som knuffar, sparkar och slag mot din partner.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-523 024 90

Telefontider: måndag - torsdag 08.15-12.00, 13.00-16.45
Fredag 08.15-12.00, 13.00-14.45
Mejladress: relationsvaldscenter@sodertalje.se

På kvällar och helger

Om du behöver hjälp på kvällar och helger kan du ringa socialjouren på telefonnummer 08-523 038 70.

Välj att sluta

"Välj att sluta" är en film som har tagits fram av Operation kvinnofrid. Filmen riktar sig till personer i som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer.

Vad händer när jag har kontaktat er?

Vi som svarar i telefonen är erfarna socialsekreterare som finns här för dig. Önskar du råd och vägledning går det bra att vara anonym. Vill du ta del av våra stödinsatser kommer du att behöva uppge namn och personnummer. 

Om du ansöker om stödinsats bokar vi in dig på ett möte så snart som möjligt. Behövs tolk så ordnar vi det.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Samtal med behandlare

Det huvudsakliga syftet med samtalen är att få stopp på våldet.

Vi tror att du som söker dig till oss kan och vill göra en förändring och är beredd att ta emot stöd i det. Tillsammans med din behandlare kommer du att kartlägga din nuvarande situation och sätta individuella mål för samtalen i en genomförandeplan.

Vanliga mål kan vara:

 • få bättre impulskontroll
 • få stärkt självkontroll och få verktyg att kunna hantera svåra känslor så som till exempel ilska, vanmakt, sorg, rädsla, skuld, skam
 • bli bättre på att kommunicera behov och önskemål
 • bli bättre på att sätta gränser
 • få kunskap om våld och dess konsekvenser både för dig som utsätter och blir utsatt för våld.
 • bearbeta våldet som varit