Öka medvetenheten om totalförsvar

Under Folk och Försvars rikskonferens i januari 2024 höll flera höga chefer inom Försvarsmakten och andra myndighetsföreträdare anföranden med starka budskap om vikten av allmänhetens förberedelser för krig i Sverige. Detta handlade inte om någon ny bedömning av säkerhetsläget utan om att skapa en ökad medvetenhet och att alla i Sverige ska sätta sig in i vad en kris eller ett krig kan innebära.

Alla måste ha ökad förståelse och kunskap samt fundera på vad de kan göra för att samhället i kris eller krig ska fungera. Det är viktigt att ha ett robust samhälle som är en del av ett starkt totalförsvar. Alla invånare måste vara förberedda och medvetna om vad civil beredskap betyder. 

Nedan finns svar på några av de vanligaste frågorna från allmänheten:

Har hotet mot Sverige ökat?

Nej, hotet mot Sverige har inte förändrats; det är fortsatt ett osäkert omvärldsläge som Sverige måste förhålla sig till. Det är därför viktigt att myndigheter gör det tydligt hur du som invånare kan bidra till totalförsvaret.

Vad uppmanar ni svenska folket att göra?

Du bör hålla dig informerad om läget och se över din hushållsberedskap.
Du kan läsa mer om hur du förbereder dig för kris på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Alla i samhället måste få en ökad förståelse och kunskap om att från den dag man fyller 16 år omfattas man av totalförsvarsplikten och måste vara beredd att göra sitt.

Behöver jag vara orolig?

Det viktiga är att vara mentalt förberedd och följa utvecklingen i samhället. Ansvariga myndigheter har inte gjort någon ny bedömning av säkerhetsläget; det handlar om att skapa en ökad medvetenhet. Alla i Sverige ska sätta sig in i vad en kris eller ett krig kan innebära. Försvarsmakten vill få oss alla att förstå hur viktigt det är att vi förbereder oss som individer. Vi ska tänka på vilket samhällsansvar vi har och vad vi själva kan göra.

Varför säger myndigheterna det här just nu?

Under Folk och försvars rikskonferens är många på plats och det är en möjlighet att nå ut till många med viktiga budskap.

Försvarsmakten understryker:

  • Myndigheterna har inte gjort någon ny bedömning av säkerhetsläget.
  • Invånarna ska veta att alla i Sverige behöver sätta sig in i vad en kris eller ett krig kan innebära.

Länkar för ytterligare information:

Försvarsmakten

Ökad medvetenhet och kunskap – om kriget kommer

Säkerhetsläget i närområdet  inklusive frågor och svar

Försvarsmaktens Facebookinlägg om oro efter Folk och Försvar-konferensen

Länsstyrelsen

”Så kan du stärka din beredskap” (länkar på Länsstyrelsens startsida)

Eget ansvar vid kris

Civilt försvar (Länsstyrelsens arbete med civilt försvar samt länkar till broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och till Lilla Krisinfo)

MSB

Lättläst: Totalförsvaret – bra att veta om det blir krig i Sverige samt pdf att ladda ner

Krisinformation och BRIS

Krisinformation.se

Lilla krisinfo

BRIS på Facebook

Stöd till dig som känner oro

Var inte ensam med din oro. Det finns stöd att få.

Stöd vid oro, krisinformation.se