Patientsekretess

Patientsekretessen innebär att Södertälje kommun aldrig lämnar ut känsliga personuppgifter gällande hälsa som kan identifiera specifika medarbetare, elever, boende eller andra personer.

Kan kommunen bekräfta om det finns personer med covid-19 inom skola och barnomsorg?

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskyddsläkaren i Stockholms läns riktlinjer för hur vi ska informera vid eventuell smitta i verksamheten.

Om en person som varit i förskola, grundskola, gymnasium eller barnomsorg, visar sig vara smittad av covid-19 kommer ansvarig chef att skicka ut ett brev på uppdrag av Smittskydd Stockholm. Brevet skickas till de som kan ha varit i kontakt med den smittade. I brevet finns instruktioner för hur du ska agera, speciellt när det gäller att vara uppmärksam på symtom.

Vi lämnar inte ut uppgifter kring enskilda sjukdomsfall bland medarbetare eller barn med hänsyn till sekretessen.

Kan kommunen bekräfta om det finns personer med covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter eller verksamheter för personer med funktionsnedsättning?

Vi kan bekräfta hur många boende i våra verksamheter som har konstaterad covid-19, men vi kan inte specificera vem det rör då smittade eller misstänkt smittade personer omfattas av patientsekretess.

För hantering av smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden eller inom hemtjänst finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.