Förenklad delgivning

Miljönämnden kan använda förenklad delgivning för att delge handlingar i ärenden. Informationen på denna sida beskriver hur miljönämnden använder så kallad förenklad delgivning för att skicka handlingar som mottagaren ska ta del av (delges).

Om förenklad delgivning

Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling.
Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. För att miljönämnden ska kunna använda förenklad delgivning behöver mottagaren ha fått information om hur förenklad delgivning fungerar. Om ärendet överklagas kan förenklad delgivning användas även i högre instanser.

Miljönämnden skickar två brev

För att vara säker på att mottagaren får handlingen skickar miljönämnden två brev. Breven skickas till mottagarens senast kända adress (det kan vara en e-postadress). Om breven kommer i retur till kommunen skickas de till mottagarens folkbokföringsadress, om den inte redan har använts. Det första brevet innehåller handlingen som mottagaren ska delges. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till mottagaren om att det första brevet har skickats. Om mottagaren bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, behöver miljökontoret kontaktas snarast.

När är mottagaren delgiven?

Mottagaren är delgiven (dvs. anses ha tagit del av handlingen) två veckor efter att det första brevet skickades. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

Exempel över hur förenklad delgivning går till

Tänk på detta så länge du har ett pågående ärende hos miljökontoret

Om du flyttar eller byter e-postadress ska detta meddelas miljökontoret.

Kontrollera posten regelbundet, helst varje vecka, för att vara säker på att inte missa något viktigt (som till exempel en tid för att svara eller överklaga). Meddela miljökontoret om du inte kommer kunna göra detta, t.ex. vid semesterresa eller annat.