Är du på väg att bli vräkt?

Vräkningsförebyggande teamet verkar för att så få som möjligt blir av med sitt boende. Vi försöker ta kontakt med personer som vi vet riskerar att förlora sitt boende.

Oavsett om man har ett förstahandskontrakt eller hyr i andra hand är man välkommen att kontakta oss för att ställa frågor som rör boende. Att ha kontakt med Vräkningsförebyggande teamet är frivilligt och vi jobbar under sekretess.

Vad gör vräkningsförebyggande teamet?

Vi är två socialsekreterare i teamet. Vårt uppdrag är att hjälpa medborgarna i Södertälje kommun att hitta lösningar för att kunna öka chanserna att få behålla sitt boende. Stödet utformas utifrån varje enskild persons eller familjs behov, samt deras möjligheter och förutsättningar att på egen hand lösa situationen. Vi kan erbjuda kontakt via telefon eller hembesök.

Vi kan hjälpa dig genom att:

  • Informera om hyresjuridiska frågor
  • Erbjuda samtal kring budget och ekonomi
  • Stötta i andra frågor och problem som hänger ihop med boendet. Då slussar vi dig vidare till rätt hjälp

Vem kan få hjälp med att bo kvar?

Alla hushåll inom Södertälje kommun har rätt till vår hjälp. Om du fått någon slags rättelseanmaning som exempelvis ej betald hyra, återkommande sena hyresinbetalningar, störningar eller misskötsel av bostaden är du välkommen att kontakta oss.

När tar vi kontakt med medborgare?

Vi kontaktar medborgarna så fort vi får en indikation på att någon riskerar att bli av med sitt boende. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar måste enligt lag meddela socialtjänsten om man har boende som missköter sig.

Du kan tvingas att lämna din bostad om du:

  • Inte betalar din hyra (hyresskuld)
  • Återkommande sena hyresinbetalningar 
  • Stör dina grannar (anmälan om störning)
  • Missköter din lägenhet (sanitär olägenhet)
  • Hyr ut din lägenhet olovligt i andrahand

 Vilka samverkar vi med?

För att förhindra vräkning samverkar vi bland annat med hyresvärdarna, Kronofogden, kommunens socialsekreterare samt budget- och skuldrådgivare. Vi samarbetar också med övriga enheter inom socialtjänsten. Vi kontaktar dig via brev, telefon eller hembesök för att erbjuda hjälp och stöd.  

Hur samverkar vi?

Första kontakt sker vanligtvis via ett brev. Du är välkommen att ringa oss eller lämna ett meddelande om du har några frågor. Försök till kontakt görs även via uppsökande verksamhet. Är du inte hemma eller inte redo att öppna dörren och träffa oss lämnas ytterligare ett brev med våra kontaktuppgifter. Det är upp till dig om du vill berätta och ta emot vårt stöd.

Hur får jag kontakt med vräkningsförebyggande teamet?

Vi sitter på Nygatan 23A i Södertälje och kan nås via telefon på:

08-523 010 00.

Våra arbetstider är 8.00-17.00 och vi nås lättast genom att ringa till oss.