Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Du kan bara få försörjningsstöd om du inte har några andra möjligheter att försörja dig.

I första hand ska du söka andra ersättningar som du kan ha rätt att få, till exempel a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning eller bostadsbidrag. Hör med din a-kassa vilka rättigheter du har, och läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Om du har besparingar, bil, aktier och fonder eller andra saker som går att sälja ska du använda dig av dem för att försörja dig. Det innebär till exempel att du kan bli tvungen att sälja din bil eller dina aktier. Skulle du vara utan tillräckliga inkomster under en längre tid och äger en bostad kan det innebära att du behöver sälja den.

Har du försörjningsstöd, är arbetslös och inte kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser finns möjlighet att få stöd av kommunala arbetsmarknadsinsatser.
Huvudsyftet med dessa insatser är att du ska få stöd i att komma ut i egen försörjning.
Om det är aktuellt för dig kommer din socialsekreterare att ge dig mer information.

E-tjänster

E-tjänst för dig som har ett pågående ärende hos Arbete och försörjning kan du ansöka digitalt om ekonomiskt bistånd.

För att komma åt e-tjänsten behöver du ha någon form av e-legitimation, till exempel mobilt bank-id.

Du kan läsa mer om e-legitimation här.

Kontakta din handläggare om du har frågor.

Kontaktuppgifter

För frågor om försörjningsstöd kan du vända dig direkt till oss på enheten för mottagning och utredning. 

Telefon: 08-523 038 10
Telefontid för nyansökan: Mån-fre 9.00-11.00

Besöksadress: Nygatan 23A,

receptionen är öppen:

måndag-torsdag 9.00-16.30 samt

fredag 9.00-15.00
E-postadress: forsorjningsstod@sodertalje.se

Innan du ansöker om försörjningsstöd

Arbetslös

Ett krav är att om du är arbetslös eller arbetar deltid måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen och aktivt söka alla slags arbeten du är behörig till i hela landet. 

Om du blir erbjuden ett arbete som ger dig mer inkomster än du har nu måste du tacka ja. Det kan innebära att du måste tacka ja till arbeten som du inte är utbildad för eller som gör att du måste flytta.

Vid sjukdom 

Om du är sjuk och därför inte kan arbeta måste du ha ett läkarintyg och du måste följa din planering för att så snart som möjligt kunna arbeta igen.

Hitta andra möjligheter

För att kunna få försörjningsstöd krävs att du följer den planering du och Arbetsförmedlingens har gjort upp och det kan också innebära att du ska delta i praktik eller andra verksamheter via kommunens arbetsmarknadsinsatser som ska göra att du snabbare får ett arbete.

Kan jag som studerar få försörjningsstöd?

Enligt lagen är föräldrar försörjningsskyldiga för sina barn fram till de fyllt 18 år. De är försörjningsskyldiga tills du är 21 år om du fortfarande studerar på grundskolenivå eller går i gymnasiet. Det står i föräldrabalken, 7 kapitlet 1 paragrafen.

Som studerande på högre nivå förväntas du klara din försörjning genom studielån från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Om du som studerande inte lyckas ordna din försörjning mellan två terminer genom till exempel sommarjobb kan du kontakta oss på enheten för mottagning och utredning. Se mer under rubriken Kontakt.

Det här är det som gäller för dig som är studerande när du söker försörjningsstöd:

  • Läs ovan för de generella reglerna för rätten till försörjningsstöd
  • Du måste vistas i kommunen under sommarlovet för att kunna få försörjningsstöd i Södertälje.
  • Börja söka arbete i god tid inför sommarlovet, redan i februari. Vi förväntar oss att du söker alla arbeten du är kvalificerad för och som finns inom rimligt pendlingsavstånd. Skriv ner vilka arbeten du söker, så att du kan redovisa det för oss. Ta gärna hjälp av Arbetsförmedlingen. Du kan leta reda på ditt närmaste kontor på Arbetsförmedlingens webbplats.
  • Du måste anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen på sommarlovets första vardag. 
  • Du ska fortsätta söka arbeten under hela lovet.
  • Om du trots aktivt arbetssökande inte lyckas få arbete under sommarlovet kommer du att anvisas en praktikplats eller en sysselsättning inom den kommunala verksamheten.
Vad kan jag få försörjningsstöd till?

Med hjälp av försörjningsstödet ska du kunna betala dina viktigaste utgifter såsom mat, hyra och el. Vi utgår från riksnormen. Om du har andra kostnader kan du ansöka om att få det prövat.

Om du vill se hur vi räknar utifrån riksnormen som regeringen har beslutat om kan du titta på Socialstyrelsens webbplats, klicka på länken och den öppnas i nytt fönster. Där kan du även göra en testberäkning för att se om du kan ha möjlighet att få försörjningsstöd.

De riktlinjer som socialnämnden har beslutat om påverkar också vilket bistånd du kan få. Vill du läsa riktlinjerna hittar du dem i dokumentet ”Södertälje kommuns riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd”,  klicka på länken och den öppnas i nytt fönster.

Hur går ansökan till?

Om du vill ansöka om försörjningsstöd ska du ringa till Arbete och Försörjning, enhet Mottagning och utredning. Se mer under rubriken Kontakt.

Innan du ringer är det bra om du har läst och tänkt igenom det som står under rubriken ”Innan ansökan om försörjningsstöd”

När du ringer får du prata med en socialsekreterare som gör en första bedömning av din situation. Telefonsamtalet tar ofta cirka en kvart. I samtalet får du frågor om dina personuppgifter, din familj, din ekonomi och hur du har försökt att lösa din situation. Du kan också besöka oss eller mejla till oss på enheten mottagning och utredning. 

När du ansökt kan vi behöva göra ett hembesök på den adress du är folkbokförd på för att kunna utreda din ansökan. Hembesök görs alltid informerat och med ditt samtycke.

När du skriver under din ansökan intygar du att alla de uppgifter du lämnar till oss är riktiga. Om du har lämnat felaktiga uppgifter kan du bli skyldig att betala tillbaka de pengar du har fått. Du måste meddela oss så fort något ändras i din situation och om till exempel dina inkomster förändras.

Efter ansökan om försörjningsstöd

När du har lämnat in din ansökan och varit på besök hos oss gör handläggaren en utredning. Det innebär bland annat att vi kontrollerar dina uppgifter hos Försäkringskassan, bilregistret och Skatteverket. Och om det behövs även hos andra, som till exempel Arbetsförmedlingen, Kronofogden, hyresvärden, elbolag, CSN eller a-kassan. 

Om du inte får försörjningsstöd till det du har ansökt om har du rätt att överklaga beslutet. Hur du ska göra står i beslutsbrevet. Det finns även en generell beskrivning på kommunens webbplats om hur du överklagar, klicka på länken och nytt fönster öppnas. 

Behöver du mer hjälp kan du vända dig till din handläggare.

Behöver jag betala tillbaka pengarna jag fått?

Vanligtvis är du inte skyldig att betala tillbaka de pengar du har fått i försörjningsstöd. Men ibland kan du få försörjningsstöd i väntan på annan ersättning, eller för att du inte kommer åt dina pengar. Då kan du vara skyldig att återbetala försörjningsstödet när dina pengar har kommit. I sådana fall står det i beslutet att du är återbetalningsskyldig. 

Du är även skyldig att betala tillbaka pengar om du har lämnat felaktiga uppgifter eller utelämnat uppgifter så att du har fått för mycket pengar i försörjningsstöd. Då kan du dessutom bli polisanmäld för bidragsbrott. Du kan också bli återbetalningsskyldig om socialtjänsten har gjort fel och du borde ha förstått att du fått för mycket pengar.