Barn som far illa

Om du tror att någon som är mellan 0 och 20 år gammal far illa eller behöver hjälp av socialtjänsten bör du anmäla det.

Du kan ringa och samråda med oss som arbetar i mottagningsgruppen på enheten barn- och ungdom på telefonnummer 08-523 038 08. Vid akuta ärenden på kvällar och helger kan du kontakta polisen eller ringa socialjouren på nummer 08-523 038 70.

All personal som arbetar med barn och unga är enligt lag skyldiga att anmäla om de är oroliga för att barn eller ungdomar far illa.

Så här går det till att anmäla att ett barn far illa:

 1. Ring gärna och samråd 
  med oss på barn- och ungdom. Då får vi en chans att ställa frågor, och ofta mår du själv bättre när du har fått berätta vad du har uppfattat om situationen. Du kan dessutom göra en muntlig anmälan om du vill.
 2. En anmälan kan även vara skriftlig.
  Om du vill göra en skriftlig anmälan kan du fylla i blanketten Anmälan till socialtjänsten om barn eller ungdom som far illa
  Om du inte kan svara på alla frågor i blanketten så tänk på att ge oss så många och så tillförlitliga uppgifter som möjligt. Vi behöver kunna hitta den individ som inte har det bra vid den tidpunkt som vi försöker söka upp personen. Det blir också lättare för oss att få en bra kontakt med de vuxna omkring barnet om vi har mer information.
 3. Vi ser helst att du uppger ditt namn och telefonnummer
  i anmälan, så att vi kan återkomma till dig med frågor. Men du har också rätt att vara anonym.
 4. När socialtjänsten fått reda på att ett barn behöver stöd eller skydd
  är vi skyldiga att utreda barnets situation och behov. Vi kontaktar barnets föräldrar eller vårdnadshavare för att tillsammans med dem försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen.
 5. Vi utreder enligt BBIC - Barnens behov i centrum
  BBIC är ett system för att utreda, planera och följa upp insatser för barn i den sociala barnavården. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Du kan läsa mer om BBIC på socialstyrelsens webbplats.
Bild på Barn och ungdom

Barn och ungdom

Telefon: 08-523 038 08 E-post: sk.bou.mott.grupp@sodertalje.se Adress: Holmfastvägen 31