Behöver du en god man?

Är du i behov av en god man, förvaltare eller förmyndare? Då kan du läsa mer om det på Överförmyndarnämndens sida under Kommun och politik. Du hittar länkar dit på den här sidan.

Du som behöver hjälp med att bevaka dina rättigheter och ta hand om det du äger eller dina pengar har möjlighet att ansöka om att få den hjälpen. Det står i en lag som heter föräldrabalken vem som kan få hjälp. Tingsrätten tar emot din ansökan och kontrollerar den, och överförmyndarnämnden utreder om det som står i lagen stämmer in på dig och om just du har rätt att få hjälp.

Du som behöver en God man eller förvaltare

Du som är eller vill bli en God man eller förvaltare

Förmyndare