Boka resa med riksfärdtjänst för julhelgen 2022

Vill du resa med riksfärdtjänst under jul måste du ansöka och boka din resa i god tid. Senaste ansökningsdag är den 17 november.

Sista ansökningsdag

Torsdag den 17 november måste ansökan om riksfärdtjänst inför både jul och nyår vara kommunen tillhanda.

Så här ansöker du

Hämta blanketten ansökan om riksfärdtjänst.

När du fyllt i ansökan och skrivit under blanketten skickar du den till:
Södertälje kommun
Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning
Storgatan 42
151 89 Södertälje

Du kan även lämna blanketten till Kontaktcenter i stadshuset.

Behöver du hjälp hör du av dig till kontaktcenter.