Omsorgskontoret stärker den digitala kompetensen hos medarbetare – startar mässa om välfärdsteknik inom vård och omsorg

I fredags var det premiär för digITarena - hurra - en helt ny mässa om välfärdsteknik inom vård och omsorg skapad för medarbetare inom omsorgskontoret i Södertälje kommun. Målet är att stärka den digitala kompetensen i syfte att dels förbereda organisationen för digitaliseringen av vård och omsorg, dels ge den djupare kompetens som krävs för att i arbetet testa nya, digitala arbetssätt.

Till mässan hade 21 stycken leverantörer som är fokuserade på att skapa strukturer och lösningar med hjälp av teknik för vård- och omsorgssektorn bjudits in. Deltagarna fick ta del av inspirerande presentationer och erfarenhetsutbyten för att lära sig mer om hur digitala produkter och tjänster kan stötta både arbetssätt och individer i hemmet.

- Omsorgskontoret tar kliv in i digitaliseringen, och med den här satsningen vill vi ytterligare stärka organisationens möjligheter att införa såväl dagens teknik som de framtida möjligheter digitaliseringen innebär, säger Louise Gottlind, verksamhetsstrateg inom digitalisering på omsorgskontoret.

- Mässan är samtidigt en arena för att bygga relationer med aktörerna för att utforska hur vi tillsammans kan öka kunskapen om teknik som hjälpmedel hos medborgare, brukare, personer som idag inte har insatser och närstående, säger Louise.  

Idén till mässan formades efter att verksamheterna uttryckt ett behov av att lära sig mer om vad för produkter och tjänster som finns inom digital teknik riktad till vår sektor.

- Med digITarena vill vi knyta samman samtiden med framtiden, säger Mehran Moazami, utvecklingsledare i digITeamet och projektledare för digITarena. Redan idag finns det digitala lösningar som kan stötta oss till att bli mer effektiv, jämlik och tillgänglig. För att kunna fatta bra beslut kring digital utveckling inom kontorets verksamheter behöver vi veta mer om vad de olika produkter och tjänster som finns kan bidra till.

digITarena är tänkt att bli en årligt återkommande mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte, nätverkande och kunskapspåfyllnad för oss som arbetar inom kommunal vård och omsorg.