Nyheter omsorg och socialt stöd

Så tycker de äldre om vår omsorg

2022-06-22

Södertäljebor som har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende i kommunen är överlag nöjda med boende och hemtjänst men det finns förbättringsområden. Det visar resultatet från Socialstyrelsens färska brukarundersökning.

Socialstyrelsens rikstäckande årliga undersökning av de äldres åsikter om kvaliteten i hemtjänst och vård- och omsorgsboende ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” genomfördes under våren 2022. Resultatet har nu sammanställts.

– Brukarundersökningens resultat är en viktig del i arbetet när vi diskuterar och formulerar nya mål i vårt kvalitetsarbete, säger Johanna Wickstrand, verksamhetsstrateg på omsorgskontoret.

– Den ger oss möjlighet att se på vår verksamhet med andra glasögon utifrån vad våra omsorgstagare vill belysa.

Både boende och Södertäljebor som har hemtjänst upplever trygghet i sin vård och omsorg, samt att de har god kontakt med personalen. Det är en ökning från 2020 års undersökning.

Undersökningen visar att 79 procent som bor på vård- och omsorgsboende är nöjda med sitt boende, vilket är en stabil siffra från 2020 års undersökning. Något lägre betyg får maten och miljön kring måltiden. 

Brukarundersökningen ett av flera underlag för verksamhetsutveckling

Att omsorgstagaren tycker till om omsorgen är viktigt. De är dem vi finns till för, och de tillsammans med medarbetarna vet bäst vad vi gör bra och vad vi behöver jobba mer med.

–  Det fina med resultatet från brukarundersökningen är att det hjälper oss att fokusera på rätt saker, säger Johanna. Det blir en viktig signal till oss för att förbättra vården och omsorgen.

I Södertälje kommun svarade 197 äldre som bor på ett vård- och omsorgsboende vilket motsvarar 40 procent av de tillfrågade. Av äldre som har hemtjänst svarade 586 personer vilket motsvarar 57,9 procent av de tillfrågade.

– Vi är glada över att våra omsorgstagare tagit sig tid att svara på enkäten, säger Johanna. Den närmsta tiden kommer respektive verksamhet ta del av resultatet, tillsammans analysera det och ta fram handlingsplaner inom de områden som vi behöver fortsätta utveckla och förbättra, avslutar Johanna Wickstrand.