Södertälje kommun avråder från besök vid våra vård- och omsorgsboenden

Händer som håller i varandra, en äldre person och en yngre person.

Med anledning av den höga smittspridningen av Covid-19 avråder Södertälje kommun tillsvidare från besök på samtliga vård- och omsorgsboenden. Avrådan ska inte förväxlas med besöksförbud, utan vi ber anhöriga att verkligen överväga om besök är nödvändigt.

Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare vid våra vård- och omsorgsboenden och deras närstående.

Vi tar till denna åtgärd för att minimera risken för ytterligare smittspridning.

Avrådan ska inte förväxlas med besöksförbud utan vi ber anhöriga att verkligen överväga om besök är nödvändigt under just denna period.

Du som anhörig är välkommen att kontakta enhetschefen på boendet om du har frågor.

Besök vid livets slutskede

Besök vid livets slutskede är undantaget från avrådan. I dessa fall tar enheten kontakt med anhöriga.