Enheten för arbetsrehabilitering (EFA)

Två personer deltar i en konversation

På enheten för arbetsrehabilitering (EFA) förmedlar vi arbetskraft – från några timmar i veckan till heltid. Vi jobbar för att rätt person ska komma till rätt plats genom att kartlägga yrkesintressen, resurser och kompetenser grundligt.

Vi vänder oss både till företagare som söker arbetskraft och till dig som har eller har haft psykisk ohälsa och som söker en sysselsättning.

För dig som vill ha stöd för att hitta ett arbete eller studera

För att du ska kunna få stöd av EFA behöver du ha kontakt med en socialsekreterare eller handläggare. Du kan vända dig till socialpsykiatri myndighet, missbruksenheten eller myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Stöd i arbete
Hos oss får du stöd stöd av en arbetskonsulent. Du och din arbetskonsulent arbetar tillsammans för att välja, skaffa och behålla ett arbete. Ni identifierar dina önskemål och resurser, söker arbeten och kontaktar arbetsgivare. Du väljer själv hur många timmar i veckan du vill arbeta. Ibland kan din väg till arbete starta med en praktikperiod. Du får stöd även efter att du börjat på en arbetsplats, så länge du önskar.

Stöd i studier
Om du vill studera kan du få stöd av din arbetskonsulent med att välja studier utifrån dina förkunskaper och önskemål. Du kan få stöd att ansöka till en utbildning. Du kan också få stöd i kontakten med skolan eller CSN. När du börjat studera kan du få individuellt stöd för att klara dina studier, till exempel med studieplanering.

Individuell placering och stöd

När vi stöttar dig som vill hitta ett arbete eller studera arbetar vi enligt en metod som heter Individuell placering och stöd (IPS). Det innebär i korthet:

  • Ditt mål är ett vanligt arbete eller studier.
  • Du som vill arbeta eller studera kan få stöd.
  • Stödet finns så länge du behöver det.
  • Vi utgår från dina intressen och önskemål.
  • Vi hjälps åt att hitta en arbetsplats eller utbildning så fort som möjligt.
  • Vi samarbetar med dina kontakter inom exempelvis vården eller andra myndigheter.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att skapa kontakt med olika arbetsgivare.

Du kan kontakta en arbetskonsulent på enheten för arbetsrehabilitering via kommunens kontaktcenter: 08-523 010 00 eller skicka ett mejl till: efa@sodertalje.se

Intresseanmälan från företag