Agri-Urban

Sedan hösten 2015 har Södertälje kommun, tillsammans med tio andra europeiska städer, deltagit i EU-projektet AGRI-URBAN. Den 9 april 2018 presenterades en handlingsplan som tagits fram inom projektet. Tanken är att planen ska förmedla inspiration från andra europeiska städer till  Södertälje kommun och dess medborgare att skapa en hållbar framtid tillsammans genom odling och mat.

Det övergripande syftet med projektet har varit att öka sysselsättningen inom de gröna näringarna, framför allt genom innovativa kommunala grepp som gör det möjligt med nya initiativ inom lokal odling och måltidsverksamhet. Projektet har gett kommunens projektgrupp möjlighet att få se många intressanta metoder och exempel från andra platser i Europa. Det är Destination Södertälje som är projektägare.

Ta del av Case-study Norrbyvälle

Ta del av Agri-Urbans handlingsplan