Lösenordsbyte och lösenordspåminnelse

Kommunens system skickar ett automatgenererat mejl till dig med en påminnelse om att du måste byta lösenord innan det går ut. Mejlet kommer skickas vid två tillfällen, dels 12 dagar innan, dels 3 dagar innan ditt lösenord går ut. Det är viktigt att du byter lösenordet när du uppmanas annars kommer du inte kunna logga in på ditt konto med användarnamn och lösenord.

Har du tillgång till en admin-dator är det enklast och bäst att byta lösenord via den. Tryck ctrl-alt-del och välj ”Byt lösenord” och följ instruktionerna.

Har du inte tillgång till en admindator så kan du byta lösenord eller återställa ett glömt lösenord här: https://bytlosen.sodertalje.se.

bytlosenord2.webb.jpg