Badvattenkvalitet

Senaste provtagningsresultat

Vill du veta de senaste provtagningsresultaten på de kommunala strandbaden?
Resultaten kan du hitta här. Proven tas ur mikrobiologisk synpunkt för att bedöma om vattnet är badbart. Du hittar även badets klassning över badvattnets kvalitet över lag här.

Vart vänder jag mig om jag upptäcker någon konstig förorening eller misstänker algblomning?

Kontakta kontaktcenter telefon 08-523 010 00 så hjälper de dig rätt. 

Hur går provtagningen till?

Provresultat från provtagningarna finns på hav och vattenmyndighetens webbplats "Badplatsen". Följande bad provtas:

  • Bergabadet (Mölnbo)
  • Bränningestrand (Södertälje)
  • Eklundsnäsbadet (Södertälje)
  • Farstanäs (Järna)
  • Mälarbadet (Södertälje)
  • Nya Malmsjöbadet (mellan Södertälje och Enhörna)
  • Näsets udde (Södertälje)
  • Underåsbadet (Enhörna)
  • Åbynäs (Hölö)

Provtagningen görs fem gånger på sommaren i Farstanäs och minst tre gånger per säsong på övriga strandbad. Om något prov visar dåligt resultat så tas omprov. Resultaten sammanställs och skickas varje år till Naturvårdsverket och vidare till EU. Dessa resultat ligger sedan till grund för själva klassningen.