Ekoleden 12km - Vandring i Ytterjärna

Fält med en skylt för ekoleden. En besökare vandrar längs med leden.

Ekoleden är en drygt 12 km lång vandringsled som binder samman Ytterjärna med närliggande trädgårdar, jordbruk, skogar och Östersjöns kustområde. Leden går också förbi intressant arkitektur – både prisbelönta byggnader inom Kulturcentrum, nybyggda privata villor, gårdar och hus av äldre karaktär.

Ekoleden är en 12,5 km lång vandringsled som går förbi biodynamiska bondgårdar och lummiga trädgårdar, över gyllene ekologiska åkrar och fält, genom magnifika sörmländska barrskogar och längs Östersjöns kustområde. Leden går också förbi intressant arkitektur – både prisbelönta byggnader inom Kulturcentrum, nybyggda privata villor, gårdar och hus av äldre karaktär.

Här kan du uppleva en mångfald av naturtyper, ekologiska kretsloppsgårdar, utbildningsverksamheter, ett antroposofiskt sjukhus samt kulturhus och konferenshotell. Under vandringen passerar du även flera ställen där du kan fika och köpa ekologiska livsmedel.

I Yttereneby naturreservat vandrar du på betade strandängar med ståtliga urgamla ekar och på alklädda stränder. Strandängarna betas av djur från Yttereneby gård. Den romantiska Kärleksudden erbjuder en rastplats med sittplatser och eldstad och kanske även ett bad! Efter strandängarna går leden upp igenom gammal barrskog och efter ett tag över ännu en stätta och genom en hage där kor från Nibble gård betar.

Leden är markerad i färgen orange. Markeringar finns målade på träd eller stolpar med orangea vägvisare. Infoskyltar finns längs leden.

Till Ekoleden hör även de kortare Nibblerundan (2 km).

Ekoleden är ett gemensamt projekt mellan BERAS och Kulturforum Järna i samarbete med Vidarstiftelsen, Kulturcentrum Järna, Nibblestiftelsen, Skillebyholm, Skilleby, Agapestiftelsen, Föreningen Ytterjärna Nätverk, Södertälje kommun m fl.