Stöd till barn, unga och föräldrar

Barn, ungdomar och föräldrar kan få råd och stöd av socialtjänsten.  Inom socialkontoret finns flera verksamheter som du kan vända dig till och få stöd i olika situationer.

Hit kan ni vända er om ni har problem i parrelationen.

Familjerätten

Hit kan du vända dig om du behöver hjälp med informationssamtal, samarbetssamtal och familjerättsliga frågor. 

Fältarna

Vi är till för att bygga relationer och skapa trygghet för dig som är 10-18 år i Södertälje.

Stödcentrum

Ger stöd till unga brottsutsatta och vittnen.