Stöd till barn, unga och föräldrar

Barn, ungdomar och föräldrar kan få råd och stöd av socialtjänsten.  Inom socialkontoret finns flera verksamheter som du kan vända dig till och få stöd i olika situationer.

Om du är orolig för att något barn eller någon ungdom far illa, om du har frågor eller behöver stöd kring ditt föräldraskap, kan du kontakta socialtjänstens barn- och ungdom i Södertälje kommun, mottagningsgruppen.
 
Under kontorstid måndag till fredag kontaktar du mottagningsgruppen på barn och ungdom, telefonnummer 08-523 038 08.
 
Vid akuta sociala problem efter kontorstid kontaktar du socialjouren. Socialjouren: 08-523 038 70 eller fax 08-523 028 10. Socialjouren prioriterar insatser där barn och ungdomar är inblandade samt fridskränkningsärenden.

Socialjourens öppettider:

måndag–torsdag kl. 17.00–24.00
fredag kl. 17.00–01.00
lördag kl. 16.00–01.00
söndag kl. 16.00–24.00

För dig som är ung (och vuxen med för den delen) finns en hemsida som heter Koll på soc. Sidan vänder sig till dig som har frågor kring vad socialtjänsten är, kan göra och vad de kan hjälpa dig med. 
 

För barn och ungdomar

MiniMaria vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har bekymmer kopplade till alkohol eller droger.

 

För unga som är i riskzonen för kriminalitet finns den sociala insatsgruppen.

 

 
För familjer och vårdnadshavare
Hit kan ni vända er om ni har problem i parrelationen.
 
 
Kan du tänka dig att ta emot ett barn eller en tonåring i ditt hem? Är du nyfiken på vad det innebär att vara familjehem eller jourfamilj?
 
 
Familjerätten.
 
För dig som vill engagera dig
Här finns information om hur du kan hjälpa barn och ungdomar som behöver stöd.