Risker hos barn och ungdomar

Risker hos barn och ungdomar

Är du ung och mår psykiskt dåligt, eller är du vuxen som är orolig för ett barn eller en ungdom? Här kan du läsa om vart du kan vända dig för att få hjälp med olika problem

Alla människor mår dåligt ibland. En del saker kan man styra över själv (hur man äter, sover, rör på sig, umgås med andra etc). Andra saker kan vara svårare att göra något åt på egen hand. Ibland kan man behöva någon att prata med för att få hjälp och stöd.

Om du är orolig för något barn eller ungdom och behöver någon att rådgöra med kan du kontakta mottagningsgruppen för Barn och ungdom. 

Alkohol och droger expand_less expand_more

Har du frågor och funderingar kring alkohol och droger?

MiniMaria
I Södertälje finns MiniMaria som ger stöd och hjälp till ungdomar upp till 20 år som har problem med alkohol och droger. Dit kan du också vända dig som anhörig eller vän om du är orolig för någon ungdom

Nyckeln
Nyckeln erbjuder råd och stöd samtal med barn och ungdomar enkilt eller i grupp beroende på barnets ålder. Det kostar inget att delta i grupperna

1177.se om alkohol och droger

Brister i föräldraskap expand_less expand_more

Tycker du att du själv som förälder eller någon annan förälder behöver hjälp för att klara av sitt föräldraskap?

Ibland kan föräldrar brista i sin förmåga att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. Det kan finnas flera orsaker, t.ex. psykisk sjukdom som gör det svårt att förstå sitt barns behov. En annan orsak kan vara att föräldrar är så upptagna och stressade av egna problem att de inte ser barnets behov eller har förmåga att hjälpa barnet. När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Inom kommunens socialtjänst för barn och ungdom kan du söka hjälp och stöd. Börja med att kontakta mottagningsgruppen så får du hjälp att komma vidare.

Om bristande föräldraskap på 1177.se

Dödsfall expand_less expand_more

En kris kan utlösas av allvarliga psykiska påfrestningar som att en vän eller nära anhörig dör.

Om dödsfall drabbar ett barn eller ungdom t.ex. då en förälder går bort kan familjen behöva hjälp med krisbearbetning. Du kan vända dig till Familjerådgivningen och boka ett besök för samtal. 

Om du behöver akut hjälp från socialtjänsten p.g.a. dödsfall som har inträffat på kvällstid eller helger kan du kontakta Socialjouren.

På hälso- och sjukvårdens webbplats 1177.se kan du få råd och information om barns rektioner vid sorg och kris om någon i familjen dör, samt länkar till var man kan få hjälp inom regionen.

Ekonomiska problem expand_less expand_more

Har du ekonomiska bekymmer som påverkar dina barn?

Du som är förälder har försörjningsplikt tills barnet fyller 18 år, eller tills barnet har slutat gymnasiet.

Om du har mycket skulder och inte klarar av att betala dem kan du få råd och hjälp hos Budget och skuldrådgivningen.

Om ni av någon anledning inte har pengar så att ni klarar er kan ni vända er till Försörjningsstöd och ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).

Om ekonomiskt stöd på 1177.se

 

Funktionsnedsättning expand_less expand_more

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva extra stöd och hjälp. Kommunen ger stödinsatser utifrån Socialtjänstlagen och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Läs mer om stöd till personer med funktionsnedsättning 

Om funktionsnedsättning på 1177.se

 

Ilska och utbrott expand_less expand_more

Ilska och utbrott hos barn och unga kan ha en rad olika orsaker och uttryckas på många olika sätt. Om barnets utbrott orsakar problem i vardagen och pågår under en längre tid kan du som förälder behöva råd och hjälp.

Om barnet är i förskoleåldern kan BVC hjälpa till. För barn som går i skola kan skolans elevhälsoteam, t.ex. kurator eller skolsköterskan kontaktas. Vänd dig till barnets skola för att få hjälp

Om ilska och utbrott på 1177.se

Kriminalitet expand_less expand_more

Har ditt barn har snattat eller gjort olika kriminella handlingar? Är du orolig för att barnet/ungdomen börjat umgås med olämpliga kompisar?

Social insatsgrupp vänder sig både till tonåringar och unga vuxna upp till 25 år som är brottsaktiva eller på väg in i kriminalitet, och som vill förändra sina liv. Dessutom stöder gruppen dina anhöriga i deras arbete med att stödja dig. Sociala insatsgruppen stöder också dig som vill hoppa av från kriminella gemenskaper.

Barn eller ungdomar som själva blivit utsatt för brottslighet, t.ex. stölder, våldsbrott etc. kan få stöd och hjälp från Stödcentrum för unga brottsutsatta. 

För att polisanmäla brott, ring Polisen tel 114 14

Kris i livet expand_less expand_more

Har du, din familj, ditt barn varit med om något som är svårt att hantera? En kris som inte blir löst på ett bra sätt kan leda till psykisk ohälsa. Genom kommunen kan du få hjälp att hantera kris och sorg.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen hjälper par och familjer som har svårigheter att prata med varandra eller behöver hjälp att bearbeta akuta kriser

Familjerådgivningen tar emot boende i Södertälje, Nykvarn och Gnesta kommuner. 

Hjälp för barn och ungdomar

Om barn eller ungdom behöver hjälp att bearbeta en svår upplevelse kan man vända sig till t.ex. skolkurator eller socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet.

Det går också bra att kontakta Ungdomsmottagningen.

Om att hamna i kris på 1177.se

 

Mobbning och kränkande särbehandling expand_less expand_more

Det är tydligt i skollagen hur de vuxna på skolan ska agera om någon blir mobbad eller utsätts för kränkande behandling.

Om du eller ditt barn har problem med mobbning eller kränkande särbehandling kan du kontakta den som är ansvarig för klassen eller fritidsverksamheten. Du kan också kontakta skolans kurator, skolsköterska eller rektor om du har frågor kring mobbning.

Om mobbning på 1177.se

Problem i skolan expand_less expand_more

Det är vanligt att barn då och då har problem i förskolan eller skolan vilket kan bero på många olika saker. Är skolgången ett problem under längre tid så behöver kanske barnet få mer hjälp och stöd av vuxna - hemma och i skolan.

Om du som förälder är orolig för ditt barns utveckling i skolan ska du vända dig till den förskola, grundskola eller gymnasium där ditt barn går. Du kan kontakta skolkuratorn eller skolsköterskan för att prata om vad det kan bero på att barnet har problem eller mår dåligt i skolan. Om barnet går i förskola kan du vända dig till den som är ansvarig för förskolan d.v.s. rektor eller förskolechef.

Du som är barn eller ungdom och kan själv gå till skolkuratorn eller skolsköterskan om du vill ha någon att prata med.

Om ditt barn inte går till skolan under en viss tid, har regelbunden frånvaro eller undviker att gå på vissa lektioner är det en signal om att allt inte står rätt till.

Skolan ansvarar för att följa upp frånvaron genom att kontakta föräldrar och hjälpa till att lösa ev. problem eller svårigheter som har med skolan att göra.

Vänd dig till din skola för att få hjälp. Kontakta den lärare som är ansvarig för eleven/klassen, eller skolans kurator eller rektor.

Läs här om stöd i grundskolan

Om problem i skolan på 1177.se

Riskbruk och missbruk expand_less expand_more

Är du orolig för att din tonåring dricker alkohol? Påverkas ditt barn av att någon i familjen eller närstående dricker för mycket alkohol? 

Läs mer om vilken hjälp som kommun och landsting kan erbjuda när det gäller missbruk av alkohol och droger på MiniMaria Södertälje (ungdomar upp till 20 år) och Beroendecentrum Stockholm

Du kan också vända dig till Mottagningsgruppen för Barn och ungdom om du vill rådgöra med en socialsekreterare 08-523 038 08.

Om alkohol och droger, riskbruk och missbruk på 1177.se

Sexuella övergrepp expand_less expand_more

Sexuella övergrepp är benämningen på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.

Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen. Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ.

Behöver du akut hjälp? Ring polisen på 112

På kvällstid eller helger kan du ringa socialjouren tel 08 523 038 70.

Polisanmälan

Sexuella övergrepp är ett brott. Om du vill prata med polisen eller göra anmälan, ring 11414.

Mottagningsgruppen för barn och ungdom

Om du får veta (eller misstänker) att ett barn eller ungdom har blivit utsatt bör du anmäla det till socialtjänsten i kommunen som ansvarar för att barnet får det skydd och den hjälp som behövs.

Ring 08-523 038 08 eller kommunens kontaktcenter 08-523 010 00 och be att få prata med mottagningsgruppen för barn och ungdom.

Relationsvåldcenter

I Södertälje finns Relationsvåldscenter (RVC)och Barnahus som arbetar med kvinnor och barn som blivit utsatta för våld och övergrepp. Du når relationsvåldscenter på kontorstid via kontaktcenter tel 08-523 010 00
Läs här om relationsvåldscenter och våld i nära relationer.

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Om du är ung (under 21 år) och har blivit utsatt för brott kan du få hjälp och stöd från Stödcentrum för unga brottsutsatta. 
Läs här om Stödcentrum.

Om sexuella övergrepp mot barn och unga på 1177.se

 

Skilsmässa expand_less expand_more

Vad behöver man tänka på som förälder för att underlätta för barnen vid en separation?

Av kommunen kan ni få hjälp:

Du som är barn eller ungdom kanske behöver prata med någon vuxen för att du känner dig arg och ledsen om dina föräldrar ska skiljas. Du kan alltid prata med din skolkurator eller skolsköterska om du mår dåligt.

Familjerådgivning

Om ni som föräldrar vill ha samtal med familjerådgivare kan ni kontakta Familjerådgivningen.

Familjerätten

Föräldrar som har svårt att komma överens om barnets vårdnad och boende kan få hjälp av Familjerätten med s.k. samarbetssamtal.

Läs mer om Familjerätten 

Om skilsmässa och separation på 1177.se

 

Stress expand_less expand_more

Stress är den känsla som uppstår när man känner att man har för mycket att göra och inte hinner med, eller när man har för höga krav och förväntningar på sig.  För barn och ungdomar kan det vara att man inte får tiden att räcka till för allt som ska göras i skolan, träffa kompisar och hinna med olika fritidsaktiviteter.

Stressymtom

Det finns flera olika saker som kan tyda på att man är stressad, till exempel:

  • sover dåligt på nätterna
  • känner sig trött fast man har sovit
  • ofta får ont i huvudet eller magen
  • spänner sig och får ont i nacken eller axlarna
  • får hjärtklappning
  • känner sig nedstämd eller får ångest
  • känner sig likgiltig eller ointresserad av det som händer omkring en
  • lätt blir irriterad och arg över småsaker
  • har svårare att koncentrera sig och glömmer bort saker
  • känner sig rastlös och har svårt att koppla av

Stress kan också bero på en jobbig situation hemma eller oförmåga att koppla av ifrån dataspel eller sociala medier. Att ha varit med om stora påfrestningar som krig och flykt från sitt hemland eller dödsfall i familjen kan också leda till stark stress.

Om man ofta känner sig stressad och besväras av det är det bra att söka hjälp. Om stressymptomen inte går över så kan du kontakta skolsköterskan eller skolkuratorn. 

Om stress på 1177.se

Våld och övergrepp expand_less expand_more

Vet du om ett barn som blivit slaget eller misshandlat? Är du barn eller ungdom och har blivit utsatt för våld eller övergrepp?

Här hittar du information om var du kan vända dig för att få råd och stöd oavsett om du själv eller ditt barn blivit utsatt, eller om du vill hjälpa en kompis eller ett syskon.

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp av polis eller ambulans, ring 112.

På kvällstid eller helger kan du ringa socialjouren, tel 08-523 038 70.

Polisanmälan

Våld, misshandel och övergrepp är brottsligt. Om du vill anmäla brott eller prata med polisen, ring 114 14.

Socialtjänstens mottagningsgrupp

Om ett barn eller ungdom har blivit utsatt för våld av sina föräldrar eller närstående bör du anmäla det till mottagningsgruppen. Socialtjänsten ansvarar för att barnet får det skydd och den hjälp som behövs. Ring receptionen på tel 08-523 038 08 och be att få prata med någon i mottagningsgruppen.

Stödcenter för unga brottsutsatta

Om du är ung (under 21 år) och har blivit utsatt för brott som t.ex. våld och övergrepp kan du få hjälp och stöd från Stödcenter för unga brottsutsatta. Läs mer om Stödcentrum för unga brottsutsatta