Vad händer när jag kontaktar missbruk myndighet?

När du kontaktar oss på missbruk myndighet erbjuder vi dig ett inledande informationssamtal med en socialsekreterare.  Du får information om vilka behandlingar och stödinsatser som missbruk myndighet kan erbjuda.

Om du sedan ansöker om någon behandling eller stödinsats så inleds en utredning. Här kan du läsa mer om hur en utredning inom missbruk och beroende går till.

Till oss kan också polis, sjukvårdspersonal och anhöriga till någon med missbruk eller beroende vända sig och anmäla oro eller få rådgivning.

Du som lever med någon eller stöder någon som har missbruksproblematik kan få råd och hjälp av våra anhörigkonsulenter. Läs mer om vad våra anhörigkonsulenter kan hjälpa dig med.   

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 

Privatpersoner kan inte göra en så kallad LVM-anmälan. Men om en privatperson gör en orosanmälan gör vi alltid en kontroll av de så kallade LVM-kriterierna.